O mitnini

Objavljeno: 19.02.2021

Kamnik je ob koncu 12. in v začetku 13. stoletja nastajal in se razvijal ob eni najpomembnejših prometnih poti, ki je povezovala vzhodni in zahodni del slovenskega ozemlja, panonski in primorski svet, pri čemer so imeli odločilno vlogo pri uvedbi te t.i. prisilne trgovske poti zemljiški gospodje, grofje Andeški. To jim je namreč prinašalo vrsto lepih dohodkov.
Tudi njihovi nasledniki, Habsburžani, ki so Kamnik prevzeli v svoje roke že leta 1278, niso spreminjali tega. Tako je bila od 15. stoletja dalje vpeljana tudi mitnina, to je prometna pristojbina, ki so jo pobirali pri različnih vrstah blaga na prehodu čez mitninsko postajo, ob prihodu v mestno ali trško naselbino, ali pa ob prodaji na trgu ali sejmu. Mitnice so bile na kamniškem koncu na primer v Motniku, Kamniku, Mengšu in Ljubljani. Ali veste, da so v 16. stoletju morali trgovci na poti med Ptujem in Trstom kar 16-krat plačati mitnino za živino.

Pripravila: Zora Torkar