Murkova listina Marku Kumru

Objavljeno: 13.11.2023
V petek, 10. novembra 2023 je na Univerzi v Kopru potekala svečana podelitev Murkovih nagrad za leto 2023, ki jih podeljuje Slovensko etnološko društvo.
Marko Kumer je prejel Murkovo listino za ohranjanje in prezentacijo industrijske dediščine Kamnika.
Njegova največja zasluga za delovanje v lokalni skupnosti sega na področje ohranjanja industrijske dediščine. To področje, ki bi moralo biti v občini Kamnik kot nekdanji zibelki industrije urejeno, dokumentirano in zajeto pri popestritvi turistične ponudbe, je bilo od padca Utokovega dimnika v devetdesetih bilo prepuščeno stihiji, redkim posameznikom in društvom. V kolikor je bilo mogoče, se je v reševanje arhivov in predmetov industrijske dediščine vključil tudi Medobčinski muzej Kamnik in Marko Kumer. Pri tem pa se je povezoval prav s posamezniki in društvi, ki so entuziastično reševala industrijsko dediščino. Marko Kumer je član Slovenske platforme za ohranjanje industrijske dediščine, reden gost na mednarodnih srečanjih na tem področju, hkrati pa prizadeven tudi na terenu. O industrijski dediščini na Kamniškem pripravlja razstave, piše knjige in predava.
Čestitamo.