Motiv zime v umetnosti

Objavljeno: 08.12.2021

Miha Maleš (1903–1987) v slovenski umetnosti predstavlja človeka, ki je bil na področju umetnosti in kulture pravi »uomo univerzale«, saj se ni ukvarjal samo z likovno umetnostjo- slikarstvom, grafiko in risbo, v katero je vnesel popolnoma nove, sodobne smernice, ampak je bil tudi glasnik nove umetnosti, bibliofil, ilustrator, založnik in lastnik trgovine z umetninami v Ljubljani. Sicer rojen Kamničan (rojen je bil na Jeranovem pri Kamniku), se je po študiju v Pragi naselil v Ljubljani, kjer je leta 1933 od občine prejel v najem atelje v Tivoliju, kjer si je uredil tudi stanovanje. Ljubljanski mestni park Tivoli je postal ne le dom ampak tudi neusahljiv vir za njegovo umetnost in v njegovem opusu naletimo na številne izseke, skrite kotičke in poti, ki jih je Maleš slikal v vseh letnih časih.

Eden teh je redko naslikan motiv Zima v Tivoliju (1940). Zdi se, da je zima umetniku kot letni čas najmanj ustrezala in so tako zimski motivi maloštevilni. Na sliki, ki jo preveva poznana tišina trenutkov, ko sneži in vsi šumi in glasovi otopijo, med temna drevesna debla postavi temno figuro, odeto v debel zimski plašč in pokrivalo. Le ta počasi stopa po globokem snegu, po hribu navzdol. Skozi snežni metež vidimo delec težkega kovinskega neba.

Slika z naslovom Topoli (1954) je delo mariborskega slikarja Ferda Mayerja (1927–1994). Slikar se je rodil leta 1927 v Mariboru. Po osnovni šoli se je vpisal na umetniško šolo v Gradcu. Leta 1946 je bil med prvimi študenti, ki so svoj študij začenjali na novoustanovljeni Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Svoje znanje so mu predajali številni takrat uveljavljeni slikarji in profesorji: France Mihelič (risba), Božidar Jakac (grafika) in Gojmir Anton Kos (slikarstvo).Po zaključenem študiju (1950) je svoje znanje poglobil še na slikarski specialki pri Gojimirju Antonu Kosu. Sprva je poučeval je na Gimnaziji v Mariboru, leta 1954 pa se je preselil v Kamnik in se zaposlil na Osnovni šoli Frana Albrehta, kjer je poučeval vse do leta 1978, ko se je popolnoma posvetil svoji umetniški poti in pridobil status svobodnega umetnika. Tudi v opusu slikarja Ferda Mayerja je le malo zimskih motivov in tako so Topoli ena redkih del, ki so nastala v tem letnem času. Delo je nastalo v času njegovega službovanja in bivanja v Kamniku.

Težko bi rekli zakaj je prav zima pri obeh izpostavljenih avtorjih pravzaprav redek motiv, a ko ju pobliže spoznamo kot slikarje, vidimo, da sta bila oba zelo posvečena barvi, zima pa je najbolj »brezbarven čas« v letnem krogotoku. Delo Topoli sicer pripada Mayerjevi realistični fazi, ob kateri pa je vse bolj razvijal popolnoma abstrakten jezik, v obeh izrazih pa je ostajal zaprisežen kolorist.

Saša Bučan                                    #naprejvpreteklost #veselimuzej