Mladi Slovenci v Avstriji  ob stoletnici koroškega plebiscita (1920/2020)

Objavljeno: 23.10.2020

Slovenska in avstrijska stran sta letošnji stoletnici plebiscita  v različnih medijih in na različnih prireditvah namenili veliko pozornosti; predvsem v smeri nekonfliktnosti in iskanju sožitja.

Osrednji dogodek spomina na koroški plebiscit, ki za Avstrijo seveda pomeni praznovanje (kot je v časopisu Večer dejal dr. Marjan Sturm, član t. i. konsezne skupine), pa je bila skupna prireditev CarinthiJA 2020 – Ein Land sagt ja 10. oktobra 2020 v Celovcu.  O njej,  odnosu države Avstrije in večinskega naroda do Slovencev na avstrijskem Koroškem pa imajo slovenski študenti na avstrijskem Koroškem odločnejše mnenje kot uradna avstrijska politika, večina slovenskih organizacij na Koroškem in tudi politika matične države.  Poleg tega, da so na krivice, ki se slovenskim Korošcem še vedno dogajajo, opozorili z demonstracijami in manifestacijami, so izdali  tudi zanimivo brošuro z naslovom Naše vse je upor.

Ker smo morali v Maistrovi rojstni hiši zaradi koronske situacije odpovedati okroglo mizo Koroški plebiscit 1920: včeraj, danes, jutri,  na katero smo kot sogovorce povabili tudi predstavnike študentov, objavljamo ta kratek video z njihovimi jasnimi stališči in zahtevami glede slovenske manjšine v Avstriji.  V videu sodelujejo: Andi Smrtnik, Simon Rustia, Lena Kolter, Alex Smolnik, Lara Hobel, Dorian Urank, Janina Opetnik, Ana Einspieler, Rok Selan, Helena Reichmann, Roman Petek, Izidor Sturm, Kristina Kragelj, Katarina Pasterk in Felizian Ibounig.

 

Poslušaj vsebino: