Mejnik kamniškega mestnega ozemlja, 18. stoletje. 

Objavljeno: 24.02.2020

V muzejski zbirki je ohranjen mejnik kamniškega mestnega ozemlja ali pomirja, verjetno iz 18. stoletja, z vklesanim napisom Der Stat Stain Purgfrid. V muzej so ga prepeljali v šestdesetih letih iz gospodarskih poslopij in hlevov gostilne pri Krištofu na Šutni. To je eden redkih ohranjenih spomenikov pravnega značaja iz mestne preteklosti.

Mestno ozemlje – obgradje, pomirje (Burgfried) je nastalo šele tedaj, ko so meščani kot celota uživali tudi gozdove v neposredni okolici mesta, obdelovali sklenjene komplekse izkrčenega sveta za njive ali vrtove in prevzeli skrb za ceste in obzidje. To ozemlje je postopoma dobilo svoje mestne organe in avtonomijo. V ohranjeni privilegijski knjigi mesta Kamnik iz leta 1528 so listine, ki določajo sodne pravice za mestnega sodnika, stare mestne privilegije in pravice, dovoljenja za naseljevanje podložnikov z dežele v mesto, gradnjo mestnega utrdbenega jarka in podobno. Ozemlje mestnega pomirja so skozi stoletja vestno označevali z mejniki, kakršnega hranimo tudi v muzejskem lapidariju.