Lojze Perko, Tovarna Utok, o.pl., 1954

Objavljeno: 06.07.2022

V petdesetih letih, natančneje leta 1954, je nastalo delo akademskega slikarja Lojzeta Perka  (1909-1980), ki prikazuje tovarno Utok v Kamniku, ko je bila nacionalizirana in se je iz nekoč manjšega zasebnega usnjarskega obrata Toneta Knafliča izjemno razširila. Perko je sliko zasnoval z dvoriščne strani. V ozadju lahko opazimo, da objekti še niso povsem zgrajeni. Diagonalna postavitev skladiščnih prostorov je dodatno razgibana z znamenitim visokim dimnikom. Na dvorišču so prikazani usnjarji ob razkladanju kož. Zaradi načina obravnavanja neba slika dobi dramatičen pridih, sicer pa bi to in temu podobna dela lahko šteli tudi k socrealističnemu slikarstvu, socrealističnemu žanru, v katerem je na piedestal stopil nov ideal – upodabljanje dela, tovarn, novega ustroja, ki gradi novega človeka. Tem podobna dela so bila seveda tudi tista najbolj čislana. Avtorji, kot je Perko, pa so se jih lotevali strogo obrtniško, po naročilu, saj vemo, da je bila krajina, ki se ji je Lojze Perko v tistem času predvsem posvečal, precej podcenjen žanr. Kot izoblikovanemu umetniku pa mu tudi s pričujočim motivom uspe pričarati tisto značilno stanje, ki veje iz njegovih krajin in se na tem mestu izreče v nevihtnem nebu.

Pripravila Saša Bučan