Janez V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, 1689

Objavljeno: 22.03.2021

Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre des Herzogthums Krain ) je najpomembnejše in največje znanstveno delo Janeza V. Valvasorja (1641-1693), ki je izšlo leta 1689 pri tiskarju Endterju v Nürnbergu. Valvasor je Slavo vojvodine Kranjske napisal v nemškem jeziku in jo razdelil na 15 poglavij, vezanih v štiri knjige. V knjigah je  528 bakrorezov. Pri zbiranju gradiva, izdelavi skic za bakroreze so mu pomagali številni pomočniki. Med njimi je Erazem Francisci, ki je Valvasorjeve sestavke uredil in oblikoval, sam pa je zbiral tudi gradivo za posamezne knjige.

Slava vojvodine Kranjske je izjemno pomembna za zgodovinopisje in za vse ostale vede, saj zajema vse dotedanje vedenje o zgodovini, geografiji, topografiji, medicini, etnologiji, biologiji, geologiji in drugih vedah. Z besedo in sliko so predstavljene slovenske dežele v 17. stoletju. V kamniški muzej je prišla z odkupom iz zasebne zbirke Josipa N. Sadnikarja.