Jakob Savinšek, Ženska figura/Ritem II

Objavljeno: 06.06.2024

Jakob Savinšek, Ženska figura/Ritem II, 1953, bron, sign. d. sp. SAVIN 1/1

Predstavljamo novo donirano delo avtorja Jakoba Savinška. Gre za donacijo gospe Darje Marinček Prosenc, katere mama, znana gledališka in filmska igralka, gospa Ivanka Mežan, je bila tudi prijateljica naše znane igralke Mile Kačič, ki je bila muza in večno vdana ljubezen Jakoba Savinška. Tiste, prav osebne predmete povezane s kiparjem Savinškom, je Mila Kačič, pred svojo smrtjo zapustila gospe Mežan. Zdaj je mala plastika del zbirke Jakoba Savinška, ki jo hrani Medobčinski muzej Kamnik oziroma Galerija Miha Maleš.

Donirano delo na pregledni razstavi v Moderni galeriji leta 1994 ni bilo prezentirano, glede na sorodne zamisli, pa ga lahko uvrstimo v čas po letu 1950, še natančneje v leto 1953, ko je Savinšek v svojem kiparstvu začel prehajati iz realistične v moderno fazo. Zasnovo mnogih figur je Jakob Savinšek zasnoval v risbah, kjer spremljamo lahko njegove številne ideje in zamisli od katerih prenekatera ni bila realizirana. Osnova mu je vedno bila človeška figura, v katero se, kot je sam rekel, zlijejo vse oblike. Prav zato je v njej študiral probleme ravnotežja, konveksne in konkavne forme, ravnine in krivulje, proporce, gibanje. Prehod iz frontalne stojne drže v razgiban položaj je našel v temi plesalk, kjer pa je obraze podajal shematično in tako kot nosilca posamične plastike izpostavil gibanje.

Donirano delo je tako najbližje delu Ritem I iz leta 1953. V katalogu Moderne galerije iz leta 1994 je sicer v popisu del zapis o drugem kipu imenovanem Ritem II, ki je nastal v istem letu, a je bila lokacija kipa takrat neznana. Zdaj je ta »izgubljeni delček« kiparjeve zgodbe na ogled v galeriji Miha Maleš v Kamniku.