Iz zgodovine gradu Zaprice

Objavljeno: 03.12.2020

Za zimske urice smo vam pripravili rebus iz zgodovine gradu Zaprice, kjer že 60 let domuje Medobčinski muzej Kamnik.

Grad Zaprice leži na majhni vzpetini nad Kamnikom oz. nad kamniškima predmestjema Šutno in Zapricami. Na tem mestu je že v 14. stoletju stal grajski stolp, v virih omenjen kot dvor, ki je bil sprva last ministerialov Andeških, vitezov Zapriških (Diengerji z Zapric). Morda je veliki potres leta 1511 ta grad močno poškodoval, kajti na mestu starejšega objekta je okoli leta 1550 grof Jurij Lamberg postavil nov dvorec, ki ga vidimo na Valvasorjevih grafikah. Danes ohranjeno podobo je grad dobil šele v času poznega baroka, v tretji četrtini 18. stoletja, za časa Antona Medarda Wiederkehrja, ki ga je povečal in barokiziral. Njegova dokončna podoba pa je bila oblikovana šele v 19. stoletju z zgraditvijo vhodnega severovzhodnega trakta, ki podobno kot jugozahodni trakt grad omejuje na trikotni talni ploskvi.

Pripravila: Zora Torkar