Glasovalne skrinjice in koroški plebiscit

Objavljeno: 22.04.2020

Koroški plebiscit je potekal 10. oktobra 1920 in je odločil o državni meji med, v letu 1918 ustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Avstrijo po koncu 1. svetovne vojne.

Zanimiv dokument, objavljen v zborniku simpozija o koroškem plebiscitu leta 1990 v Slovenj Gradcu pripoveduje, kako je usodni plebiscit na Koroškem odmeval tudi v matični domovini in kako so bili intelektualci od vsepovsod zaskrbljeni zaradi sovražnih razmer ter v zli slutnji, da se bo zgodila narodna katastrofa za slovensko stran. Takole je živinozdravnik v Kamniku dr. Josip N. Sadnikar, znani zbiratelj z bogato zasebno muzejsko zbirko, oče leta 2012 umrlega dr. Nika Sadnikarja (ki je nadaljeval njegovo delo) pisal Narodnemu svetu za Koroško v Velikovec o neverjetno velikem naročilu glasovalnih skrinjic.

Pripravila: Alenka Juvan

Poslušaj vsebino: