Zgodovina Jefačnikove domačije

Na tem mestu je stala rojstna hiša ljubljanskega župana, bančnika in kulturnika Ivana Hribarja, ki so jo lastniki konec 19. stoletja na novo pozidali, zadnji lastniki so bili Podgorškovi. Občina Trzin je Jefačnikovo domačijo leta 2008 razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena, jo odkupila in v letih 2011–2013 popolnoma obnovila. Danes je gospodarsko poslopje namenjeno društveni in muzejski dejavnosti ter družabnemu življenju Trzincev. Na ogled so stalne razstave, ki jih je pripravil Medobčinski muzej Kamnik.

Na gospodarskem poslopju Jefačnikove domačije je bila 18. julija 1978 odkrita spominska plošča trem političnim delavcem: Janezu Burji – Mirku, Mihu Vrhovniku – Blažu in Jožetu Podgoršku – Rudiju, ki so jih 9. oktobra 1944 na tem mestu ubili nemški okupatorji s sodelavci.

Jefačnikova domačija stoji na Jemčevi cesti v starem delu Trzina. Ta je ohranil še nekatere značilnosti nekdanje pretežno agrarne podobe kraja in obcestne poselitve, kjer še stojijo domačije s konca 19. in prve polovice 20. stoletja, med drugim spomeniško zaščitena Šuštarčkova domačija, ter sakralna arhitektura, kot je cerkev sv. Florijana z župniščem ter kapelice in znamenja ob cesti. Stari del se razteza od vzhodnih obronkov hriba Onger (378 m) proti Trzinskemu polju. V tem delu naselja je tudi sedež občine, osnovna šola Trzin, dvorana KUD Trzin, Center Ivana Hribarja, gasilski dom in nekatere stare gostilne.