Dostopnost

Objavljeno: 30.10.2018

Zagotavljanje najširše dostopnosti do kulturne dediščine je eden izmed temeljnih ciljev nacionalne in evropske kulturne politike. Na področju izvajanja programskih vsebin muzejev se v zadnjih nekaj letih načrtno skrbi za odpiranje novih možnosti, za seznanjanje in pridobivanje novih vedenj o predmetih in vsebinah s področja premične kulturne dediščine s ciljem vseživljenjskega izobraževanja in vključevanja ranljivih družbenih skupin v javno življenje.

V Medobčinskem muzeju Kamnik smo v letu 2018 stanje zelo izboljšali. Pripravili smo nove spletne strani, ki so dostopne vsem obiskovalcem in so obenem tudi zvočno podprte.

Stalne razstave v Galeriji Miha  Maleš, Rojstni hiši Rudolfa Maistra in muzeju – grad Zaprice si odslej lahko ogledate s pomočjo avdio vodnikov v slovenskem in angleškem jeziku. Slednji so v pomoč tudi slabovidnim. Prav tako so na voljo tudi vodniki po stalnih razstavah v povečani pisavi in v brajici. V vseh treh enotah imamo indukcijske zanke, ki omogočajo boljši prenos zvoka do slušnega aparata. Prijeten glas iz avdio naprave nam pripoveduje zgodbe o zgodovini objektov, razstavah, osebnostih, predmetih. Prvi preizkuševalci so navdušeni!

Obenem smo olajšali tudi fizični dostop do pritličja muzeja na gradu Zaprice, ki pa ima zaradi svoje spomeniško zgodovinskega značaja svoje posebnosti.

Na voljo so tudi tipni predmeti, kopije izbranih muzejskih predmetov, ki obiskovalcem omogočajo prepoznavanje predmetov, materiale, način izdelave, uporabnost in seveda njihovo zgodbo.

Dobrodošli!