Vojni zločini avstro-ogrske soldateske v času 1. svetovne vojne

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: 19.09.2018, od 19:00 do 20:00

Maistrov večer: Vojni zločini avstro-ogrske soldateske v času prve svetovne vojne. Predavatelj Miha Sluga

Ekscesi v Galiciji in na Balkanu med velikim svetovnim spopadom v letih 1914–1918 pričajo, da habsburška monarhija svoje zadnje vojne nikakor ni vodila na “viteški” način. Obsežna pooblastila vojaškim oblastem ter vrsta izrednih zakonov so močno omejili svoboščine državljanov in najhujše posledice na novo uzakonjenega brezpravja so občutili prebivalci izpostavljenih predelov ob mejah z ruskim carstvom. Podobno je bilo v habsburški Bosni in na zasedenih področjih sosednje Srbije, ki je postala prizorišče surovega ravnanja s srbskimi vojnimi ujetniki, plenjenja, represalij in ponekod tudi pravih pokolov civilnega prebivalstva.
Avstro-ogrska je tako na vzhodnih frontah Evrope udejanjala politiko brezobzirnosti, s katero je sicer skušala le prikriti svojo šibkost zaradi notranjih nacionalnih napetosti, a je hkrati sprostila val nasilja, ki je v še mnogo bolj barbarski različici izbruhnil v naslednji svetovni vojni.

O predavatelju:

Miha Sluga je na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2007 diplomiral na študijskem programu zgodovina in politologija z diplomskim delom Kot Triglav nikdar ne omahne, Slovencu vdanost ne usahne: slovenski vojaki med prvo svetovno vojno. Zanj je prejel Prešernovo nagrado. Podrobneje je raziskoval tematiko v zvezi s slovenskimi oziroma avstro-ogrskimi vojaki v prvi svetovni vojni. Imel je več predavanj, hkrati pa je objavil tudi več člankov o slovenskih vojakih med prvo svetovno vojno, o morali in spolnosti v času prve svetovne vojne, o zločinih avstro-ogrske vojske na vzhodnem in balkanskem bojišču ipd. Na Filozofski fakulteti je bil med letoma 2009 in 2012 zaposlen kot mladi raziskovalec. Nato se je odločil za študij na doktorski ravni in za disertacijo izbral temo Nemški vojni ujetniki v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni.