Stražarji Karavank – Lojze Ude in boji za severno mejo

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: 05.06.2019, od 19:00 do 20:00

Na zadnjem Maistrovem večeru pred poletnimi počitnicami nam bo dr. Blaž Torkar predstavil zanimivo monografijo Stražarji Karavank, Lojze Ude in boji za severno mejo. V njej so objavljena besedila in tudi novosti o bojih za severno mejo, ki prvič podrobneje razgaljajo, kakšno vlogo je v tem času odigral pravnik, publicist in zgodovinar Lojze Ude st. Ti zbrani prispevki so nastali kot sad enodnevnega simpozija leta 2011, posvečenega prav Lojzetu Udetu. Pomemben kos k zgodovinski sliki o bojih za severno mejo na območju Karavank dodajo nekateri prvič objavljeni spomini dveh častnikov: poročnika Franca Heinriharja in topniškega stotnika Hermana Kunstla. Sklepno besedilo pa nam odkriva delovanje Lojzeta Udeta v narodnoobrambnih organizacijah in srčno zavzemanje za t. i. koroško vprašanje. Znanstveno monografijo oz. zbornik je izdalo Društvo general Rudolf Maister Kranj s pomočjo Zveze društev general Maister, nekaterih gorenjskih občin in v sodelovanju z Združenjem vojaških gornikov Slovenije. Uredniško delo sta si delila dr. Blaž Torkar in dr. Miha Šimac.

Dr. Blaž Torkar je univerzitetni diplomirani politolog obramboslovja, prof. zgodovine in doktor zgodovinskih znanosti. Za diplomsko nalogo Rekrutacija in urjenje slovenskih pripadnikov misij britanske Uprave za posebne operacije je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Podiplomski študij je nadaljeval v Kopru in tam na Fakulteti za humanistične študije tudi doktoriral. Je vojaški zgodovinar v Centru vojaških šol Slovenske vojske in v Vojaškem muzeju, avtor znanstvene monografije Prikriti odpor ter številnih znanstvenih objav s področja vojaške zgodovine.