Stari Trzin od 19. stoletja do danes

Center Ivana Hribarja, Trzin
Kdaj: 08.10.2019, od 18:00 do 19:00

V Centru Ivana Hribarja v Trzinu odpiramo 8. oktobra 2019 ob 18. uri razstavo o razvoju starega dela Trzina od 19. stoletja do danes. Razvoj in spremembe v prostoru so prikazane kartografsko skozi štiri časovne prereze:

  • Trzin leta 1825 z izsekom iz Franciscejskega katastra,
  • Trzin med leti 1971 in 1979 na prostoročno izrisanem zemljevidu,
  • Trzin leta 1994 na ortofoto posnetku,
  • Trzin danes – leta 2019 na panoramskem zemljevidu.

Trzin v času Franciscejskega katastra prikazuje stanje v prvi polovici 19. stoletja. Franciscejski kataster je dobil ime po avstrijskem cesarju Franzu I.. Leta 1832 je po opisih v Franciscejskem katastru v Trzinu v 93 hišah živelo 590 ljudi. Preživljali so se s kmetijstvom in obrtjo.

V SFR Jugoslaviji sta izdelavo topografskih izdelkov prevzela Vojni geografski institut v Beogradu in Hidrografski institut v Splitu. Geodetski zavod Slovenije je sistematično snemanje iz zraka izvajal od leta 1975, leta 1985 je pričel redno izvajati ciklično aerosnemanje, od leta 1994 pa je pričel z izdelavo ortofoto načrtov, »mozaikov« izvrednotenih letalskih posnetkov. Ko je leta 2010 Geodetski zavod Slovenije prenehal delovati, je nastalo več kartografskih in geodetskih podjetij, ki nadaljujejo s tradicijo. Med njimi je tudi MapDesign, kartografski studio, d.o.o. iz Trzina, ki je izdelal tudi dva razstavljena zemljevida starega dela Trzina, in sicer stanje iz 70. letih 20. stoletja in danes.

Gradivo za kartografsko predstavitev Trzina so nudili: Arhiv RS, Geodetska uprava RS, MapDesign, kartografski studio, d.o.o., Medobčinski muzej Kamnik.

Razstavo spremlja zloženka s kratkimi zgodovinskimi orisi in pregledom razvoja kartografije pri nas. Projekt sta financirala Občina Trzin in Ministrstvo za kulturo.

Razstavo bo odprl župan Občine Trzin, Peter Ložar.