Slovenski kulturni praznik v kamniškem muzeju

vse enote
Kdaj: 08.02.2022, od 10:00 do 18:00

Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju 2022, od 10. do 18. ure, vljudno vabljeni na brezplačne oglede naših stalnih in občasnih razstav:

  • Galerija Miha Maleš: stalne razstave in razstava FERDA MAYERJA – JEZIK BARVE                         

Kustosinja Saša Bučan.

Ferdo Mayer: »… Barva mi pomeni več kot kompozicija. Barva mora povedati, kar vidim, čutim in hočem. Naj ne karakterizira samo zunanjosti, ampak čustvo, misel, hrepenenje, veselje in žalost, zlo in dobro. Gre za docela individualne barve posameznih značajev. Vsak človek ima svoje barve, ki ga morda označujejo bolj kot kaj drugega.«

  • Galerija Pogled: PETJA KOLENKO – RECIKLIRANO

Kustosinja Saša Bučan.

Saša Bučan: »Kakor v vsakdanjem življenju, Petjo Kolenko tudi pri likovnem izražanju in izbiri likovnih tehnik, zaznamuje nagnjenje k ponovni uporabi, recikliranju različnih odpadnih materialov ter odsluženih likovnih del. Te predeluje v različnih tehnikah, najpogosteje pa se poslužuje tehnike kolaža. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja z reciklažo odpadnih plastičnih mas…Ideje za motive svojih del črpa iz besedil popularnih pesmi, katerih vsebino likovno prevaja kot dobesedno ilustracijo ali upodablja glede na osebno doživljanje.«

  • Muzej – grad Zaprice: stalne razstave in novi razstavi:

SLOVENSKA MAJOLIKA

Avtorji: dr. Mateja Kos, NMS, Marko Kumer in Saša Bučan, MMK.

Do maja 2022 je na ogled občasna razstava Slovenska Majolika. Majolika je tudi prepoznaven kamniški simbol. Kamniška majolika je prav zaradi poslikave in ohranjanja tradicionalne oblike, velika posebnost v slovenskem in svetovnem merilu. Združuje tako elemente tradicionalne ljudske obrti, manufakturnega dela kot tudi že modernejše obsežnejše proizvodnje, čeprav je vsaka majolika unikaten izdelek. Najbolj pa so znane tiste, ki jih je izdelovala keramična tovarna Svit Kamnik od začetka petdesetih let 20. stoletja do konca svojega obstoja leta 2008. Opremljene so z grbi mest, cvetličnimi aranžmaji ali voščili za pomembne življenjske obletnice in prelomnice, bile so priljubljeno darilo in okras domače kuhinje. Vendar pa ročk za vino – majolik niso izdelovali edini, mnoge nove motive in vzorce so tej tradicionalni obliki dodali v ljubljanski tovarni Dekor.

ZGODOVINA GRADU ZAPRICE

Avtorja: mag. Zora Torkar in dr. Igor Sapač

Razstava prikazuje stavbni razvoj dvorca od sredine 14. stoletja dalje in življenje za grajskimi zidovi v 19. in 20. stoletju, ko so Zaprice v poletnih mesecih obiskovali tudi znani letoviščarji, kot so Oton Župančič, Juš Kozak in drugi. Pa do zaplembe premoženja zadnji lastnici Elizabeti Schneid-Rechbach leta 1946, povojnemu življenju na gradu do ustanovitve muzeja leta 1961. Pomembna novost so rekonstrukcije dvorca v posameznih stavbnih fazah, delo dr. Igorja Sapača in mag. Sanje Špindler. Razstavo spremlja katalog.

  • Rojstna hiša Rudolfa Maistra: stalna razstava in gostujoča KARNTEN/KOROŠKA (NE)DELJENA DEŽELA – 100 LET PO PLEBISCITU

Avtorji: civilna iniciativa SKUP, Klub  slovenskih študentov na Koroškem in Karel Vouk

Koordinatorka: Alenka Juvan

Gostujoča razstava Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu poleg zgodovinskega ozadja plebiscitnih dogodkov dne 10. 10. 1920 prikazuje položaj slovenske narodne skupnosti na Koroškem danes ter ključne dogodke v desetletjih po plebiscitu, ki so privedli do dramatičnega upada slovensko govorečega prebivalstva na avstrijskem Koroškem. V besedi in sliki je prikazano sedanje stanje slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Vabimo vas tudi v muzejske trgovine, kjer imamo na ta dan 20% popusta na naše publikacije in kataloge.

Za obisk MMK morate izpolnjevati PCT pogoj, v notranjosti pa je obvezna uporaba zaščitne maske.

Vabljeni.