Rudolf Maister - sto let severne meje

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: 19.11.2018, od 18:00 do 19:30

S predstavitvijo knjige Rudolf Maister – sto let severne meje, ki jo je v okviru zbirke Albumi pred kratkim izdala Založba Mladinska knjiga, zaznamujemo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, razpad avstro-ogrske monarhije in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1918/19 so se dogodili pomembni politični, vojaški in diplomatski premiki, ki so začrtali meje slovenskega narodnega ozemlja in države, kakor veljajo še danes. Odločilne, dobesedno zgodovinske zasluge za to ima Rudolf Maister.

Rudolf Maister (1874, Kamnik–1934, Unec), general, pesnik in bibliofil, je obiskoval gimnazijo v Kranju in Ljubljani, zatem pa kadetsko šolo na Dunaju. Kot častnik je služboval v Ljubljani, Celju, Mariboru, Celovcu in še kje. Prirojeni pogum so mu oplajali in krepili slovenska literatura, kultura in svobodoljubje. Ko ga je odločilnega dne, 1. novembra 1918, prevzelo spoznanje, da je usoda Maribora, vzhodne Štajerske in južne Koroške v njegovih rokah, se je prevrat in vse drugo zgodilo s filmsko naglico.

Njegovo življenjsko zgodbo je v knjigi opisal Mihael Glavan, študije o njegovi vsestranski ustvarjalnosti in relevantne reminiscence o njegovem delu pa so prispevali Igor Grdina, Andrej Misson, Alenka Puhar, Milček Komelj, Vlasta Stavbar, Alenka Juvan, Peter Krečič in Milan Lovrenčič. Bogat izbor dokumentarnega in slikovnega gradiva je naredil Primož Premzl, ponatisov spominskih člankov pa Aleš Berger.

Na dogodku bodo sodelovali Alenka Juvan, Andrej Misson, Vlasta Stavbar, Alenka Puhar, Mihael Glavan in Primož Premzl. Pogovor bo povezovala urednica Nela Malečkar. Nekaj uglasbenih Maistrovih pesmi bo zapelo Prvo slovensko pevsko društvo Lira pod vodstvom Andreja Missona.

Vabljeni.