Pomembna ženska Marija Maister

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: 13.02.2019, od 18:00 do 19:00

Na februarskem Maistrovem večeru bosta Marijo Maister predstavili dr. Vlasta Stavbar in mag. Majda Potrata. Marija Maister ni bila samo Maistrova žena, ampak prava narodna dama; izobraženka, ki je opazno zaznamovala mariborsko javno življenje. Predavanje lahko uvrstimo v krog prizadevanj za osvetlitev vloge žensk v javnem življenju in s tem z njihovim prispevkom k razvoju in napredku slovenske družbe. Med zaslužne sooblikovalke slovenske civilne družbe v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja se vsekakor uvršča tudi Marija Maister, ki je v javnost vstopila leta 1904 v Poezijah Rudolfa Maistra kot Marica. Ker se o njenem delovanju veliko premalo ve, govori in piše, je namen predavanja predstaviti z njo povezano gradivo, shranjeno v Univerzitetni knjižnici Maribor in Pokrajinskem arhivu Maribor, ter njeno delovanje v kulturnih, humanitarnih in izobraževalnih društvih ter društvih, ki so se ukvarjala z aktualnimi družbenimi vprašanji in utrjevanjem narodne zavesti ob severni meji.

Dr. Vlasta Stavbar je profesorica zgodovine in geografije ter doktorica zgodovinskih znanosti. Zaposlena je v Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer vodi domoznanski oddelek; od 2005 do 2009 pa je bila direktorica te knjižnice. Od leta 2014 je skrbnica Maistrove knjižnice, ki je bila lani ob dnevu Rudolfa Maistra razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Kot bibliotekarka se ukvarja z razstavno dejavnostjo, dejavna je kot raziskovalka in urednica.

Mag. Majda Potrata je profesorica slovenščine in ruščine ter magistrica slovenske književnosti. Trideset let je službovala v mariborskih srednjih šolah in na pedagoški fakulteti, štiri mandate je bila poslanka v Državnem zboru. Po upokojitvi deluje v Zvezi kulturnih društev Maribor.

Poslušaj vsebino: