Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: 07.11.2018, od 18:00 do 19:30

O grobu iz Ulice Toma Brejca v Kamniku

Osrednja tema razstave s pomenljivim naslovom, ki zaznamuje tudi današnji novembrski čas, je grob, ki ga je leta 1965 pri gradnji hiše na parceli 707/16 k. o. Kamnik odkril gospod Stane Uršič. Pošteni najditelj je o najdbi predmetov, ki so bili skriti približno 30-50 cm pod zemeljsko površino obvestil kamniški muzej. Tedanja direktorica, arheologinja Mirina Cvikl Zupančič je ugotovila, da gre za grob, ki je bil pokrit s kamnito ploščo. Vanj so bili pridani:  žara s pepelom in kostnimi ostanki, skodela in bronasta igla. Javnost je bila o tej najdbi preko medijev nemudoma (še leta 1965) obveščena. Na razstavi in v katalogu, ki jo spremlja, je grob postavljen v širši Evropski kontekst kulture žarnih grobišč, ki je prav po prevladujočem načinu pokopa (žgani žarni pokop in kremaciji – upepelitvi pokojnika) dobila svoje ime. Kamniški grob je eden najstarejših grobov iz tega časa, sodi v 13. oz. 12. in prvo polovico 11. stoletja pr. n. št.

Poleg groba, ki ga na razstavi postavljamo v  ospredje, smo se dotaknili tudi splošnih značilnosti bronaste dobe, njenih časovnih delitev in v katalog in razstavne vitrine položili še ostale bronastodobne najdbe s kamniškega območja. Večinoma gre za naključne, posamezne najdbe, ki kljub vsemu pričajo o kontinuirani poselitvi Kamnika z ožjim zaledjem od zgodnje bronaste dobe naprej.

Razstava oz. katalog je delo dr Brine Škvor Jernejčič (Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete, Univerze iz Ljubljane) in Janje Železnikar (MMK). Oblikoval ga je Vladimir Ristić. Nastal je s finančno podporo Občine Kamnik in Ministrstva za kulturo.