Pavel Car: Slovenci, junaki avstrijskih armad, njihova ter odlikovanja borcev za severno mejo

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: 16.10.2019, od 19:00 do 20:00

Slovenci so si s svojim pogumom in sposobnostjo prislužili najvišja avstrijska odlikovanja in zasedli tudi najvišje položaje v avstrijski armadi. Predavatelj bo nanizal nekaj zgodb slovenskih častnikov, podčastnikov in vojakov, ki so se izkazali v avstrijskih in pozneje v avstro-ogrskih armadah, ter predstavil različna odlikovanja, ki so jih prejeli.

Z bogatim slikovnim gradivom nam bo nazorno približal vsa pomembna avstrijska odlikovanja, od prvega, vojaškega reda Marije Terezije iz leta 1757 do zadnje medalje, Karlovega četnega križca, ustanovljenega leta 1917.  Zgodbe borcev pa nam bodo pripovedovali dokumenti iz avstrijskega vojnega arhiva, dnevniki in časopisni članki iz tistih časov, pa tudi bogato arhivsko in fotografsko gradivo, ki so ga Pavlu Carju dali na razpolago številni muzeji in zasebne zbirke.

V sklepnem delu predavanja pa še pregled odlikovanj Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki so si jih prislužili Slovenci, borci za severno mejo, ter nekaj njihovih zgodb, kar bo zanimivo dopolnilo k občasni razstavi Naši mejniki (Boji za severno mejo in Maistrovi borci s kamniško-domžalskega območja) v Maistrovi rojstni hiši.

Pavel Car je končal študij računalništva na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, pozneje v Angliji še študij menedžmenta. Ravnokar pa končuje doktorski študij zgodovine, predmet njegove doktorske disertacije so odlikovanja, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Z zbiranjem odlikovanj in preučevanjem zgodovine se ukvarja že od konca srednje šole. Njegovo ožje področje so odlikovanja in uniforme Kraljevine Srbije, Jugoslavije ter Avstro-Ogrske monarhije … Tesno sodeluje z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Narodnim muzejem. Skupaj s soavtorjem Tomislavom Muhićem iz Zagreba je napisal tudi knjigo Odlikovanja Srbije in Jugoslavije 1859 do 1941, ki je izšla pri prestižni dunajski založbi Verlag Militaria v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.

Poslušaj vsebino: