Od maše do popevke - o tem, kako tisočletni razvoj umetnosti tonov odseva v popularni glasbi dvajsetega stoletja

Galerija Miha Maleš
Kdaj: 16.01.2019, od 18:00 do 19:00

Predavanje Marka Trobevška je pregledno in se posveča tistim prelomom in velikim vprašanjem v razvoju glasbe Zahoda, ki vidno – se pravi slišno – odsevajo v popularni produkciji 20. stoletja in jih je mogoče z njo ponazoriti. Ob posnetkih bomo prehodili pot od prvih zapisanih sledov, se pravi od krščanske liturgije z začetka našega štetja, nekako do romantičnega samospeva in opere 19. stoletja, ter od The Beatles do Davida Bowieja. Predavanje je namenjeno nestrokovnjakom.

O predavatelju:
Marko Trobevšek (roj. 1965) je učitelj slovenščine. S kulturno zgodovino, torej z vzporedno zgodovino različnih umetnosti, se ukvarja zadnjih nekaj let. Zanimanje za različna umetnostna področja izvira iz njegovega rednega dela; po eni strani ukvarjanje z literaturo samo po sebi sproža vprašanja o razmerjih med različnimi umetnostmi, po drugi se nepovezanost predmetov v sodobni šoli vse bolj občuti kot resna hiba. V Medobčinskem muzeju Kamnik se je v letih 2015 in 2017 predstavil s ciklusom desetih predavanj iz kulturne zgodovine, ki so segala od srednjega veka do srede dvajsetega stoletja. Z njimi je skušal sintetično, a kljub temu nazorno prikazati vélika dogajanja v literaturi, slikarstvu in glasbi ter pokazati na morebitne skupne imenovalce.
Trobevšek je prevedel dobrih deset knjig (iz francoščine, nemščine, angleščine in španščine, večinoma sodobno leposlovje) in je avtor knjige Tisoč let mraka in luči, ki je oris kulturne zgodovine srednjega veka. Napisal je tudi nekaj spremnih študij in jezikoslovnih razprav.

Poslušaj vsebino: