Maistrov večer: Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: 23.05.2018, od 19:00 do 00:00

Predstavitev monografije dr. Vlaste Stavbar, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, v sredo, 23. maja 2018 ob 19. uri.

Tokrat bomo na Maistrovem večeru predstavili monografijo z naslovom Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje(Slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države, 1906–1918). Njena avtorica je dr. Vlasta Stavbar iz Univerzitetne knjižnice v Mariboru, delo je izšlo letos pri Založbi Pivec, urednica Zala Stanonik. Gre za temeljito študijo o slovenski politični zgodovini v zadnjih letih Avstro-Ogrske monarhije, ko jo je med drugim za vrat stiskala tudi prva svetovna vojna. Avtorica je predstavila kontekst tedanjih političnih razmer, delovanje Slovencev v dunajskem državnem zboru in nastanek Majniške deklaracije, tega pomembnega narodnopolitičnega programa za Slovence. Osrednji del knjige pa je namenjen deklaracijskemu gibanju, in sicer ob analizi podpisov in izjav v podporo Majniški deklaraciji, ki jo je dr. Stavbarjeva oblikovala na podlagi arhivskega gradiva iz Pokrajinskega arhiva Maribor, Arhiva Republike Slovenije ter slovenskih in nemških časopisov.

Dr. Vlasta Stavbar je študirala zgodovino in geografijo. Je višja bibliotekarka specialistka v Univerzitetni knjižnici Maribor; zaposlena kot vodja Enote za domoznanstvo. Opravlja naloge s področja domoznanske dejavnosti ter vodi zbirko rokopisov in raritet. Hkrati je tudi skrbnica Maistrove knjižnice. Pripravila je že številne razstave z različnih področij, napisala kar nekaj knjig (Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1914–1918Politik Vekoslav Kukovec). Od leta 2005 je glavna in odgovorna urednica Časopisa za zgodovino in narodopisje. V letih med 2005 in 2009 je bila po pooblastilu ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor. Dva mandata je bila članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost pri Vladi Republike Slovenije. Leta 2007 je prejela najvišje državno priznanje na področju bibliotekarstva – Čopovo diplomo.

Prijazno Vabljeni!