Maistrov večer: dr. Peter Krečič - O Plečniku in kaj ga povezuje z Maistrom

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: 25.01.2023, od 18:00 do 19:00

Od leta 1918, ki ga je najbolj zaznamoval uspešni vojaški uspeh generala Rudolfa Maistra v bojih za severno mejo na slovenskem Štajerskem, velja omenjeni veliki Slovenec za eno najsvetlejših osebnosti naše novejše zgodovine. Kljub temu, da se v letih po končani prvi svetovni vojni ni uveljavljal ne v političnem ne v kulturnem življenju Slovencev, je v javnosti ohranjal status narodnega junaka in legende. Njegovo nenadno smrt v juliju leta 1934 na Uncu pri Rakeku, ki ji je sledil veličastni pogreb v Mariboru, so tako običajni ljudje in tudi pristojna oblast dojeli kot veliko vsenarodno tragedijo. Nedolgo po njegovi smrti sta se sinova Hrvoj (1905–1982) in Borut (1908–1984) Maister obrnila na arhitekta Jožeta Plečnika, da bi na mariborskem pokopališču na Pobrežju zanj uredil grob z nagrobnikom. Plečnik se je odzval z načrtom, prvim od dveh, ki sta se z dvema izvirnima risbama ohranila v mojstrovi zapuščini. Tretjo, pojasnjevalno risbo, k drugemu načrtu hrani generalov vnuk Borut Maister v zbirki dokumentov, povezanih z večdesetletnimi poskusi, da bi general in njegova družina dobili na tamkajšnjem pokopališču primerno grobnico.

Dr. Peter Krečič je slovenski umetnostni zgodovinar in likovni kritik. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz umetnostne zgodovine in zgodovine, na tej taisti fakulteti je tudi doktoriral. Nato se je zaposlil kot kustos umetnostne zbirke Goriškega muzeja, pozneje pa kot kustos za industrijsko oblikovanje Arhitekturnega muzeja, ki ga je od leta 1978 do upokojitve leta 2010 vodil kot direktor. Poleg tega je bil gostujoči profesor na različnih fakultetah. Ukvarjal se je s preučevanjem slovenske umetnosti, posebej arhitekture 19. in 20. stoletja, ter umetnostne kritike v času med vojnama. Zatem in še danes pa svojo raziskovalno pozornost namenja predvsem življenju in delu arhitekta Jožeta Plečnika, o čemer priča njegova pogosto zapisana in govorjena beseda.

Vabljeni.