Maistrov večer, dr. G. Antoličič, Habsburžani na Mehiškem prestolu

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: 14.06.2023, od 19:00 do 21:00

Predavanje dr. Gregorja ANTOLIČIČA

HABSBURŽAN NA MEHIŠKEM PRESTOLU

Na junijskem Maistrovem večeru bo zgodovinar dr. Gregor Antoličič  spregovoril o svojih novih raziskovalnih izsledkih, zapisanih v precej zajetni knjigi MAKSIMILIJAN, cesar po Napoleonovi milosti. Gre za biografijo avstrijskega nadvojvode Ferdinanda Maksimilijana, mlajšega brata cesarja Franca Jožefa, ki je izšla pri Cankarjevi založbi. Na 191 straneh v poljudnem jezikovnem zapisu beremo izjemno privlačno, hkrati pa zgodovinsko pričevalno zgodbo o plemiču iz druge polovice 19. stoletja, ki ga je splet okoliščin pripeljal na mehiški cesarski prestol. Bralec torej izve marsikaj o anekdotično zanimivem in nenavadnem življenju avstrijskega monarha, ki ga avtor spretno predstavi kot del širšega geopolitičnega dogajanja sredine 19. stoletja. Posebno pozornost dr. Antoličič v svoji monografiji namenja tudi zgodbi o slovenskih »meksikajnarjih«, prostovoljcih, ki so z Maksimilijanom odšli v Mehiko, da bi tam služili novemu cesarstvu (iz slovenskega prostora se je prijavilo okrog 430 mož). Pa še nekaj nam precej hitro obudi misel na tega Habsburžana, to je grad Miramar v Trstu, ki ga je dal zgraditi med letoma 1856 in 1860.

V sodelovanju z društvom general Maister Kamnik.

Dr. Gregor Antoličič je diplomiral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, na tej fakulteti je tudi doktoriral, in sicer s temo Maribor in poveljstvo jugozahodne fronte med prvo svetovno vojno. Deluje kot znanstveni sodelavec Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in predavatelj na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Svoje raziskovalno delo namenja obdobju prve svetovne vojne in zadnjim desetletjem obstoja habsburške monarhije. Je avtor več znanstvenih člankov in odmevnih publikacij, tako npr. znanstvenih monografij Franc Jožef, Leta StrahoteSlovenci in prva svetovna vojna (ki jo je izdal v soavtorstvu z dr. Petro Svoljšak), Maksimilijan, cesar po Napoleonovi milosti.