Maistrov večer: ddr. Damir Globočnik: Hinko Smrekar in protostrip Črnovojnik

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: 31.01.2024, od 18:00 do 19:00

Karikaturist, ilustrator, risar, grafik in slikar Henrik (Hinko) Smrekar (1883–1942) je leta 1919 pri Založništvu Umetniška propaganda izdal litografirano, z roko pisano bogato ilustrirano knjižico Henrik Smrekar – črnovojnik. V knjižici, ki je zbudila veliko zanimanje, opisuje lastne dogodivščine iz let 1915 in 1916. Na začetku leta 1915 je bil namreč vpoklican k vojakom. Odločil se je, da se bo vojaške suknje skušal rešiti. Naposled se mu je to posrečilo. Do novembra 1915 je dobil dopust. Toda anonimna ovadba cesarju vdanega domoljuba ga je zaznamovala kot srbofila in rusofila. 4. avgusta leta 1915 so ga aretirali. Najprej je bil interniran v zaporih na ljubljanski policiji in na ljubljanskem gradu, od tam pa so ga poslali v različna taborišča. Iz bolniškega okrevališča v Žajflingu/Scheiflingu pri Judenburgu pa so ga poslali v garnizijsko bolnico v Gradec. Na tamkajšnji opazovalnici za duševne bolezni se je uspešno izdajal za norca, tako da so ga naposled črtali z vojaških list. Sredi aprila 1916 se je vrnil v Ljubljano.

Damir Globočnik je doktor umetnostne zgodovine in zgodovine, muzejski svetnik in likovni kritik. Proučuje likovne upodobitve pesnika dr. Franceta Prešerna in ilustracije njegovih pesmi, slovenske karikature in satirične ilustracije, povezavo med kulturno in politično zgodovino ter likovno umetnostjo v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Izdal je več knjig, mdr. Prešeren in likovna umetnost (2006), Kulturnozgodovinske študije (2009), Likovna satira (2013), Likovno in simbolno (2017), Marija Pomagaj na Brezjah (2019), Hinko Smrekar (2021), Alešovčev Brencelj – prvi slovenski satirični list (2023). Leta 2023 je uredil izdajo zapisov Hinka Smrekarja, ki so izšli pod naslovom Poznal sem tokove sveta.

V sodelovanju z Društvom general Maister Kamnik.

Vabljeni!