Kulturna dediščina Občine Komenda

Glavarjeva cesta, Komenda
Kdaj: od 25.05.2018, 12:00 do 20.06.2018, 00:00

Odprtje fotografske razstave o kulturni dediščini Občine Komenda, v petek, 25. maja 2018, ob 12. uri, na razstavišču ob šolski poti, Glavarjeva cesta, Komenda.

Leto 2018 se imenuje evropsko leto kulturne dediščine. V Medobčinskem muzeju Kamnik smo se skupaj z občino Komenda odločili, da fotografiramo raznovrstno dediščino po zaselkih znotraj občinskih meja. Kulturna dediščina je zapuščina naših prednikov; je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Obdaja nas v mestih, vaseh, v domovih, raznih stavbah, knjižnicah, muzejih, obrtnih delavnicah, na kmetijah, …, je v zemlji (arheološka najdišča), v zapisih, v govorjeni ali peti besedi (nesnovna dediščina), … Kulturna dediščina je del tradicije, znanja in védenja naših prednikov, je izročilo in bogastvo, ki je bilo zaupano nam, da ga varujemo, ohranjamo in pustimo v čim boljšem stanju za naše potomce.

Na razstavnih panojih na šolski poti, ob Glavarjevi cesti v Komendi, so predstavljeni raznovrstni objekti, dosežki vrhunske umetnosti, obrti, stavbarstva, arhitekture, književnosti, izročila, tradicije občine Komenda. Na fotografijah so predstavljene pomembne historične stavbe, grad, cerkve, oltarji, kapelice, znamenja, hiše, kmetije, čebelnjaki, spomeniki, obrti in obrtni izdelki, kozolci, …  Izbor je bil narejen na osnovi ohranjenosti, avtentičnosti, pomembnosti in raznolikosti. Želeli smo zajeti čim več področij človekovega ustvarjanja in pokazati, kaj vse je dediščina.

Na žalost stanje objektov ponekod ni najboljše, zato je bil tudi to omejevalni kriterij. Fotografije je v večini posnel France Stele, domačin z Gore pri Komendi, delno pa so iz fotodokumentacije Medobčinskega muzeja Kamnik. Panoje je oblikoval Vladimir Ristić.

Na razstavi smo izpostavili nekatere najboljše ohranjene in obnovljene primere dediščine. Z razstavo skušamo vzbuditi zavest, kako pomembno je, da se tradicija, znanje, obrtna dejavnost ohranja, saj daje kraju pečat in zgodovinsko vrednost.

Potrudimo se, da bo čim več kulturnega bogastva in izročila ostalo našim zanamcem.

Janja Železnikar

Poslušaj vsebino: