Javno vodstvo po razstavi Na sodu smodnika

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: 08.02.2019, od 11:00 do 12:00

Razstava Na sodu smodnika prikazuje nastanek in razvoj ene najstarejših tovarn na Kamniškem, smodnišnice, ki ima svoje začetke že v sredini 19. stoletja. Razstava nam ne predstavi le dela in proizvodnje, ampak tudi način življenja v specifični skupnosti, ki je imela že od vsega začetka status varovanega območja in je bila v pristojnosti vsakokratne aktualne državne vojske. Z debelim zidom zavarovano območje je skozi desetletja razvilo samosvojo logiko delovanja, utemeljeno na samooskrbi in zaradi nevarnosti proizvodnje tudi na tesni povezanosti vseh zaposlenih. Nevarno območje smodnišnice je predstavljalo nekakšno »mesto v mestu«.
Tokratno vodstvo mag. Marka Matoha bo namenjeno predvsem pregledu razvoja pirotehnike v Kemijski industriji Kamnik, pospremljeno bo tudi z nekaterimi atraktivnimi praktičnimi prikazi pirotehničnih učinkov.
Mag. Marko Matoh (1950) je eden vodilnih strokovnjakov za pirotehniko v Sloveniji. Po končani vojaški akademiji v Zagrebu je opravil specializacijo iz pirotehnologije in nato še magisterij iz tehničnih znanosti v Beogradu. Leta 1978 se je zaposlil v razvoju v Kemijski industriji Kamnik, nato je vodil obrat pirotehnike in postal direktor t. i. temeljne organizacije združenega dela – TOZD Namenska proizvodnja, ki je vključevala vse ključne programe od črnega smodnika, vadbenih minsko-eksplozivnih sredstev, delaboracije, vžigalne vrvice do pirotehnike z izjemo razstreliv. Leta 2008 se je upokojil, a s svojim bogatim znanjem še vedno pomaga pri različnih projektih.

Poslušaj vsebino: