Izgubljena rimska poštna postaja

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: 03.12.2019, od 18:00 do 19:00

Medobčinski muzej Kamnik predstavlja arheološke najdbe, ki so bile najdene na parceli št. 138 k. o. Blagovica v letu 2013.

Na Ta veseli dan kulture, 3. 12. 2019, ob 18. uri, bomo odprli občasno razstavo na gradu Zaprice.

Kaj se je skrivalo pod zemljo na tej, nekoč njivi, danes travniku, kaj so arheologi odkrili in kako najdbe interpretirajo?

Avtorici razstave in spremljajoče publikacije sta dr. Ana Plestenjak (Arhej d. o. o.) in Janja Železnikar
Oblikovanje je prevzel Vladimir Ristić, lektura je delo Neže Kelc. Risarske rekonstrukcije pa je narisala Andreja Peklar.
Terenska fotografa sta bila Maja Koršec in Robert Erjavec, fotografije predmetov pa so delo Tomaža Lauka, Jašarja Skorupana in Janje Železnikar.

Zelo redko se zgodi, da mine od arheoloških raziskav do prezentacije in interpretacije ter muzealizacije izkopanega gradiva samo 6 let. V zimi leta 2013 so arheologi konzorcija, ki je raziskoval t. i. Pskarjevo oz. Jerinovo njivo v Blagovici dela zaključili. Leto dni kasneje, decembra 2014 je bil MMK-ju v trajno hrambo predan celoten arhiv arheološkega najdišča vključno z vsemi najdbami. Dr. Ana Plestenjak je s kolegi oddala strokovno poročilo, strokovni članek, ki bo izšel v monografiji Manjše rimske naselbine na slovenskem prostoru pa je pravkar v tisku. MMK glede na mrežo muzejev pokriva tudi območje občine Lukovica. Ker je teritorialno pristojen za hrambo gradiva s tega območja, je bila odločitev o prezentaciji tega najdišča logična. Prvič, gre za izjemno antično lokacijo in za nova odkritja, ki odstirajo nekaj tančic iz skrivnosti organizacije rimske poštne službe.

Projekt je nastal s sodelovanjem podjetja Arhej d. o. o. Finančno pa sta ga omogočila Občina Kamnik in Ministrstvo za kulturo RS.