Dr. Borut Juvanec: Arhitektura pastirjev v Alpah. Izjemnost pastirske arhitekture na Veliki planini.

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: 25.09.2019, od 19:00 do 20:00

Na muzejskem večeru bo dr. Borut Juvanec predstavljal in primerjal pastirsko arhitekturo v njenem izvoru, v Alpah in na Veliki planini. Planšarstvo je gospodarska panoga, kjer pastirji sledijo dobri krmi v planine. Tam morajo bivati, skrbijo za varnost živine, ukvarjajo se s sirarstvom, pa še z marsičem.
Planšarska arhitektura je lahko v kamnu, alpska pa je predvsem lesena. Zanimiva je primerjava te arhitekture v vseh Alpah, najzanimivejše zgradbe pa so daleč na vzhodu, kjer je tudi planšarstvo nekaj povsem drugega. Planšarstvo še vedno živi in z novimi oblikami predstavlja pomemben element kulture. Slovenija je pri tem izjemno bogata in ima skrito
bogastvo, ki ga moramo poznati, biti nanj ponosni in ga kot svojo dediščino tudi predstavljati.

 Dr. Borut Juvanec, arhitekt, redni profesor, strokovnjak s področja teorije arhitekture, njenih proporcijskih sistemov, začetkov in izvorov arhitekture  (tradicija in identiteta), etničnih prvin v arhitekturi. Na področju arhitekture raziskuje predvsem značilnosti prvobitnosti in izvorov arhitekturnih elementov, tradicionalna znanja in identitete v današnje oblikovanje prostora.

Je član številnih mednarodnih strokovnih združenj in avtor strokovnih člankov in temeljnih monografij, med njimi Vernakularna arhitektura Slovenije, 1985; Kamen na kamen, 2005; Kozolec, 2007; Arhitektura Slovenije – Alpe, 2009;  Severovzhod, 2010; Osrednji pas, 2011; Južna hribovja, 2012; Kras, 2013; Slovenski čebelnjak, 2010; Zvonik, 2015; Romanika, 2016; Hiška, 2016; Vodnjak, 2017; Ledenica 2018; Slovenija, arhitektura, dediščina 2019.

 

 

Poslušaj vsebino: