Arheološka dediščina visokogorja

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: 26.09.2018, od 19:00 do 20:00

Muzejski večer: predavanje arheologinje Mije Ogrin

Dneve evropske kulturne dediščine v evropskem letu kulturne dediščine posvečamo arheološkim dokazom bivanja človeka v alpskem svetu. Visokogorje je skrivnostni svet, kjer je za preživetje potrebno poznati zakonitosti narave in jo spoštovati. S sistematičnimi pregledi se je v zadnjih desetletjih odkrilo vrstno novih visokogorskih arheoloških najdišč, ki kažejo na to, da je človek zahajal v ta svet že od nekdaj. Številni raziskovalci, med njimi dr. Jana Horvat, dr. Ivan Turk, dr. Tone Cevc, Miran Bremšak, France Stele, Janez Bizjak in  Mija Ogrin so v gorah našli sledove krajših ali daljših obiskov človeka od prazgodovine naprej. Mija Ogrin raziskuje predvsem v Julijskih Alpah. Na predavanju nam bo odkrila nekaj ključnih najdb in najdišč iz visokogorja s poudarkom na njenih najnovejših raziskavah.

O predavateljici:
Mija Ogrin, univ. dipl. arheol., je doma iz  Srednjega Vrha nad Gozd Martuljkom, s svojo družino živi in dela v Bohinju. Na oddelku za arheologijo je diplomirala z nalogo Trortasta fibula v Sloveniji. Za muzej je vodila projekt Železna pot, kjer je obdelala sledi človeka na območju Julijskih Alp od bronaste dobe do zgodnjega srednjega veka. Od leta 1997 do 2016 je bila zaposlena v Gorenjskem muzeju, nekaj let je bila tudi direktorica.  Danes raziskuje predvsem na območju Bohinja in vodi zavod ArheoAlpe. Izvaja interpretativne delavnice za mlade, vodi po  tematskih poteh Bohinja, svoje zanje pa deli tudi na predavanjih.

Vljudno vabljeni.