Coprniški nož, 30. leta 20. stoletja, Velika planina

Objavljeno: 16.04.2021

Coprniški nož ima prav posebno moč pri zdravljenju zvinov in ognojenih parkljev govedi. Pastir je s posebno okrašenim nožem (devet križev in devet polmesecev) izrezal travnato rušo okoli poškodovane noge živali in rušo obesil na kol. Ko se je posušila, je žival ozdravela.

Pastirjeva duhovnost je bila tudi v novem veku razpeta med vraževerjem in katoliško vero. Ljudje so se skušali zaščititi pred nevarnostjo z nošenjem blagoslovljenih predmetov. Samo slutimo lahko, s kakšnimi strahovi, negotovostjo, spoštovanjem so odhajali v gore. Znani so tudi uroki, s katerimi so zdravili kačji pik in druge nevšečnosti. Marsikdaj je kakšni kravi zmanjkalo mleka zaradi uroka.

Nož je od pastirjev pridobil arhitekt in konservator Vlasto Kopač, ki je začel snovati zbirko pastirskih predmetov z Velike planine že v 30. letih 20. stoletja. Ob finančni podpori Občine Kamnik je bila leta 2007 odkupljena skoraj celotna zbirka Vlasta Kopača, to je 486 predmetov.