60 let Medobčinskega muzeja Kamnik

Objavljeno: 06.01.2021

Medobčinski muzej Kamnik letos slavi svojo 60-letnico delovanja. Sicer se je prva zamisel o ustanovitvi muzeja v Kamniku pojavila že leta 1954, ob ukrepih za zaščito Sadnikarjeve zbirke. Dejansko pa je do ustanovitve muzeja prišlo v letu 1961.

29. marca 1961 je Svet za prosveto in kulturo Občinskega ljudskega odbora Kamnik sprejel sklep o ustanovitvi muzeja splošnega tipa. Muzej Kamnik pa je bil dokončno ustanovljen s sklepom Občinskega ljudskega odbora Kamnik 4. decembra 1961. Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil leta 2004 ustanovljen kot pravni naslednik Medobčinski muzej Kamnik, ki so ga ustanovile Občina Kamnik, Občina Komenda in Občina Trzin.

Muzej je edini javni zavod, ki skrbi za varovanje, hranjenje in predstavljanje premične kulturne dediščine na širšem kamniškem območju ter je vpisan v razvid pooblaščenih muzejev Ministrstva za kulturo RS. Naša naloga je, da ohranjamo preteklo in polpreteklo kulturno dediščino za prihodnje rodove na zanimiv in privlačen način. Obenem pa je muzej tudi mesto srečanj različnih generacij, iskanja in posredovanja novih znanj in spretnosti, povezanih z bogato kulturno dediščino naših prednikov.

In kaj pripravljamo ob obletnici muzeja.

Razstava Od gradu do muzeja bo predstavljala tako zgodovino razvoja gradu Zaprice, od romanskega stolpa do baročne stavbe, kakor tudi zgodovino muzeja v 60. letih delovanja. V mestu Kamnik pa bo panojska razstava 60 let muzeja – 60 muzejskih zgodb o predmetih, ki jih hranimo v svojih zbirkah. Posamezne zanimive zgodbe in novosti bomo predstavljali na muzejskih večerih, muzejski poletni noči, v jeseni pa se bo praznično leto končalo s slavnostno akademijo.

Praznujte z nami.