Živopis – narodne noše v delih Miha Maleša

Galerija Miha Maleš
Kdaj: od 09.09.2021, 18:00 do 23.10.2021, 18:00

Miha Maleš je kot vsestranski umetnik, ki ga je zanimala umetnost v mnogoterih pogledih, v svojem liričnem likovnem jeziku in živopisnem koloritu v svoji zreli dobi obdeloval tudi motiv narodnih noš.

V letu 1948 je bil namreč povabljen na festival v Makedoniji, kjer je s svojo mehko in gibko linijo zapisoval najrazličnejše vidike festivala – od folklore do uličnih utrinkov, vsem pa je skupen imenovalec zagotovo narodna noša, ki je vsaka posamično živopisna in raznolika v svoji podobi. Iz živopisa zunanjega bogatega sveta makedonske folklore izlušči tiste bistvene poudarke, ki tako zaznamujejo izpoved oblikovnih in barvnih trenutkov. Tako ne gre le za suhoparno beleženje narodnih noš, ampak za iskanje in likovno podajanje tipičnih in individualnih potez obrazov, izrazov in kretenj posameznikov v značilni Maleševi likovni govorici. Ker gre večinoma za skice in še bolj za tehniko monotipije, ki je za Maleša že kar značilna, v teh delih ne gre iskati pripovednosti in tudi ne upodabljanje pretiranega gibanja, celo nasprotno, bolj lahko govorimo o statičnosti, negibnosti, zamrznjenem trenutku v okviru nekega gibanja, ki ga je avtor lahko opazoval.

Pred tem, se je Malešev svet gibal predvsem v črno belem izrazu v grafiki, v Makedonskem ciklu pa se je izkazal kot izjemno dognan kolorist, kjer, ko govorimo o monotipijah, kolorit celo prevlada nad tako značilno črto.

_______________________

KOLOFON

Občasna razstava Živopis – narodne noše v delih Miha Maleša. 9. 9. – 23. 10. 2021. Medobčinski muzej Kamnik – Galerija Miha Maleš. Zanj: mag. Zora Torkar
Kustosinja razstave: Saša Bučan Oblikovanje: Vladimir Ristić  Projekt je financirala: Občina Kamnik