Zgodbe Maistrovih predmetov - iz virtualnosti v resnično

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: od 22.11.2023, 18:00 do 02.03.2024, 18:00

Na razstavi ZGODBE MAISTROVIH PREDMETOV ali iz virtualnosti v resnično je izvirna Maistrova dediščina – leta 2021 predstavljena na spletu kot virtualna Maistrova pot – dobila priložnost, da obiskovalcu spregovori iz oči v oči. Ustanove, ki so skupaj ustvarile omenjeni spletni projekt, na ogled postavljajo izbrane muzejske predmete,  dokumente, originalno Maistrovo dediščino, ki jo hranijo in raziskujejo. Obiskovalci si na razstavi lahko ogledajo dragocene predmete in gradivo, kot so Maistrove knjige iz njegove znamenite knjižnice iz Univerzitetne knjižnice Maribor, njegova pisma, arhivske dokumente, rokopisi iz sodelujočih arhivov, znamenito revijo Savinja, Pirnatov kip Rudolfa Maistra iz Narodnega muzeja Slovenije, pa Maleševo upodobitev generala iz Galerije Miha Maleš… ter prisluhnili njihovim zgodbam.

Vsaki virtualni ponudbi namreč, pa naj bo še tako bogata, nekaj bistvenega umanjka. Umanjka ji osebna izkušnja, srečanje z avtentičnim predmetom, ki nam poleg kulturnozgodovinskih razsežnosti razkriva še obilico svojih značilnih podrobnosti, lastnosti in ponuja možnosti za povsem osebna doživetja ter estetske užitke.

Tu pred vami je med drugim tudi nekaj izbranih predmetov, fotografij, dokumentov, dragocene Maistrove dediščine, ko jo takole v živo lahko vidite zelo redko; še posebej tisto, ki je shranjena v arhivih in depojih in običajno dostopna samo strokovnjakom.

______________________________________

KOLOFON

Občasna razstava ZGODBE MAISTROVIH PREDMETOV ali iz virtualnosti v resnično, 22. 11. 2023 – 2. 3. 2024. Medobčinski muzej Kamnik – Rojstna hiša Rudolfa Maistra. Zanj: mag. Zora Torkar

Avtorica razstave in zloženke: Alenka Juvan Fotografije in gradivo: Medobčinski muzej Kamnik, Univerzitetna knjižnica Maribor, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Maribor, Osrednja knjižnica Celje Lektoriranje: Ana Gruden Oblikovanje: Petra Derganc Tisk: Studio Dataprint in Tiskarna Element Projekt sta financirala: Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik