Zgodbe dreves - žive priče stare Komende

Središče Občine Komenda
Kdaj: od 20.09.2017, 00:00 do 20.10.2117, 11:14

Nova učna pot naravovarstvenih zaščitenih starih dreves v Komendi.

Občina Komenda, Medobčinski muzej Kamnik in Zavod RS za varstvo narave smo se odločili, da označimo stara drevesa, ki so naravne vrednote in žive, najstarejše priče zgodovine kraja. Na naravovarstveno zaščitenih drevesih so označevalne tablice s podatki o njihovem imenu, starosti in času zasaditve.
Drevesa so slišala marsikatero skrivnost, dobila različne poškodbe …, bila marsikomu na poti ali v oporo, v lep spomin in romantično srečanje, za fotografsko kuliso ali oglasno desko … Skratka: od nekaj so tukaj in krasijo kraj ter mu dajejo pridih minulega časa.
Zaščitena drevesa se vijejo od stare Komende (do leta 1945 je obsegala komendsko graščino, kaplanijo, župnišče in Glavarjevo beneficiaturo – danes knjižnica) do Kaple vasi. Nizajo se ob povezovalni cesti, ki teče vzporedno z desnim bregom Pšate. Ob cesti so stale mogočne kmetije in domačije. Danes jih ni več veliko. Ostala so le drevesa, ki so prevzela imena nekdanjih domačij.Vabljeni na sprehod po poti zaščitenih starih komendskih dreves.
Vabljeni, da spoznate njihove zgodbe. Zbrane so v zloženki, ki jo najdete pod informacijsko tablo na parkirišču pred cerkvijo.
Na sprehodu po poti zaščitenih dreves od severa proti jugu rastejo: Šmidov jesen. Okoli leta 1900 ga je zasadil Luka Šmid; Turška lipa iz 16. stoletja; Glavarjeva lipa. Leta 1748 jo je posadil Peter Pavel Glavar; Kramarjev divji kostanj iz 19. stoletja in Mejačev hrast iz 17. stoletja.

_______________________________________________________________________________________________________
KOLOFON zloženke
Idejna zasnova: Janja Železnikar (Medobčinski muzej Kamnik), Avtorja besedil: Janja Železnikar (MMK) in Davor Krepfl (ZVN, OE.Kranj), Lektoriranje: Ana Gruden, Risba Komende okoli leta 1900: Andreja Peklar, Fotografije: Davor Krepfl, Urška Galien, Stare fotografije in razglednice: Arhiv MMK, arhiv Zavoda za varstvo kulturne dediščine, o. e. Kranj, Oblikovanje: Marko Jelovšek, Zenit d. o. o., Založil: Medobčinski muzej Kamnik, zanj mag. Zora Torkar, Tisk: Studio Print d. o. o.