Žerjavček - simbol Trzina in pomembnejša naravna dediščina v občini

Jefačnikova domačija in CIH
Kdaj: od 14.09.2021, 17:00 do 29.10.2021, 12:00

Projekt je zasnovan kot poučno gradivo, ki ga je mogoče dolga leta uporabljati. Sestavljajo ga: razstava, pdf brošura in računalniška aplikacija.

Naš cilje je trajnostno ravnanje, varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Da bi bili pri doseganju teh ciljev uspešni, moramo biti dovolj ozaveščeni, premišljeni in razumni. Upamo, da bodo izdelki tega projekta dolgoročno kaj pripomogli k doseganju pozitivnih rezultatov na omenjenih področjih.

Rdeča nit projekta je močvirska logarica, močvirski tulipan, ki mu samo Trzinci rečejo žerjavček. Razložimo zgodbo, kako, kdaj in zakaj je postal simbol Trzina, kje raste, zakaj je ogrožen in kaj moramo storiti, da ga ohranimo zase in za naše potomce. Na kratko se dotaknemo tudi ostalih ogroženih in/ali varovanih rastlin in živali, ki rastejo oz. živijo na območju občine.

Lično oblikovana brošura ponuja prijetno branje, hkrati pa služi kot učni pripomoček, v katerem najdete odgovore na vprašanja v dveh kvizih iz računalniške aplikacije.

Da bi s sporočilom o dediščini dosegli čim širšo populacijo, smo izdelali računalniško aplikacijo – https://zerjavceksimboltrzina.web.app/ V njej so naloge razdeljene v tri kategorije, po šolskih triadah: 1. triada išče bivališča živalim z Ongra, ter išče pare teh živali v igri spomin. Kviz in igra spomin za 2. triado je v celoti posvečena žerjavčku, medtem ko, so naloge za 3. triado namenjene pomembnejši ostali naravni dediščini v občini. Za vzpodbudo in stimulacijo se pri reševanju nalog tekmuje, najboljši trije  iz vsake kategorije in absolutni zmagovalci, bodo dvakrat letno nagrajeni.

Vsi, ki boste preizkusili svoje znanje v aplikaciji, se najprej registrirajte (z imenom oz. vzdevkom). Prvi trije iz vsake kategorije in absolutno, na dan, 20.6. in 20.12. pa potem sporočite svoje podatke na muzejski spletni naslov. Vsem želimo obilico zabave pri igrah in veliko novega znanja, v dobro dediščine in njenega varovanja.

Projekt je finančno podprla Občina Trzin. Skupaj z Osnovno šolo Trzin, Vrtcem Trzin, enoto Žabica ter sodelavci: Majo Brozovič in Juretom Slatnerjem smo pripravili razstavo. Celostno podobo projektu je s prefinjenim oblikovanjem dala Kaja Lipušček iz podjetja CtrlArt d. o. o. Fotografije so prispevali številni fotografi, naravovarstveniki, geografi – navedeni so v kolofonu, nežne ilustracije pa so delo Andreje Peklar.

Janja Železnikar

 

ZerjavcekSimbolTrzina_PRESS_01

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOLOFON

Občasna razstava Žerjavček – simbol Trzina in pomembnejša naravna dediščina v občini. Center Ivana Hribarja Trzin, 14. 9. – 20. 10. 2021. Medobčinski muzej Kamnik, zanj: mag. Zora Torkar.

Besedila in idejna zasnova: Janja Železnikar; Strokovni pregled: Maja Brozovič, Jure Slatner; fotografije: Janja Železnikar, Maja Brozovič, Jure Slatner, Nejc Slatner, Benjamin Zwittnig, Miha Pavšek, Irena Kodele Krašna, Mihael Janez Kocjan, Samo Jenčič, Martin Vernik, Željko Šalamun, Matjaž Bedjanič, Jernej Figelj, Andreja Slameršek, Alenka Mihorič, Zinka Kosmač, France Stele; ilustracije: Andreja Peklar; lektoriranje: Ana Gruden; oblikovanje: Kaja Lipušček, CtrlArt d. o. o.; izdelava računalniške aplikacije: Boštjan Buh, CtrlArt d. o. o.