Učilnica v naravi - učna pot Onger v Trzinu

Trzin
Kdaj: Za nedoločen čas

Trzin je leta 2012 dobil lepo urejeno gozdno učno pot na Ongru, ki jo je trasiral Janez Mušič iz Zavoda za gozdove Slovenije, o. e. Ljubljana, krajevne enote Domžale. Istočasno je Občina Trzin izdala zloženko, avtorjev Zdenke Oblak in Mira Štebeta. Oblikoval jo je Emile Pevec.

Leta 2016 sta sourednici Janja Železnikar iz Medobčinskega muzeja Kamnik in Maja Brozovič iz Zavoda RS za varstvo narave OE Kranj skupaj s soavtorji iz ZVN-ja: Andrejo Škvarč, Sonjo Rozman, Tadejo Šubic in Davorjem Krepflom izdelali učni pripomoček za drugačno – izkustveno in asociativno učenje v naravi – na Ongu.

Prijetno oblikovan priročnik daje napotke za opazovanje, preizkušanje, učenje, orientacijo … v naravi. Dušo so mu vdahnile avtorske ilustracije Andreje Peklar, oblikovalsko toplino pa mu je dal Marko Jelovšek. V njem so številne naloge – od zelo preprostih do bolj zahtevnih, ki jih lahko rešujete doma ali v šoli, skozi več letno opazovanje in večkratne obiske gozda.

Vsebine priročnika so preplet številnih strok, znanja in vedenja ter predvsem asociacij, ki nas preplavijo na sprehodu skozi gozd, ko smo v naravi. Poleg dreves, ki so opisana že v zloženki, se veliko naučimo o gozdu samem, o živih bitjih, ki v njem prebivajo (tako rastlinah in živalih), spoznamo geološke procese, ki so botrovali nastanku reliefa, spoznamo kamnine Ongra, se orientiramo v prostoru in pokrajini, »srečamo« nekdanje prebivalce hriba, … tipamo, nabiramo, vonjamo, poslušamo – Le kaj bomo spoznali? Kaj počnejo v naši knjižici Krpan in kaj netopirji, povodni mož – pa naj bodo uganke, ki jih sami razvozlajte.

Preden se podate na učno pot priporočamo ogled razstave Sledi trzinske preteklosti, ki je na ogled v Jefačn’kovi domačiji (na lokaciji rojstni hiše slavnega Trzinca Ivana Hribarja na Jemčevi cesti 37a, v starem Trzinu.

Na spodnji povezavi so rešitve nalog, ki smo jih pripravili za vas v učnem pripomočku Učilnice v naravi. Odgovori na vprašanja in rešitve niso vedno enoznačne, velikokrat jih je možnih zelo veliko in so plod domišljije, ki se ji prepustite, ko hodite skozi naravo, skozi gozd, skozi življenje  …

Veliko užitkov in novih spoznanj vam želimo.

REŠITVE NALOG IZ KNJIŽICE SO NA SPODNJI POVEZAVI: ODGOVORI GUPO-ONGER

Za voden ogled, organizacijo naravoslovnega dne ali sprehod s priročnikom Učilnica v naravi – gozdna učna pot Onger se lahko obrnite na:

 • Medobčinski muzej Kamnik, Muzejska pot 3, 1241 Kamnik
 • info@muzejkamnik.si, tel. št. 01 8317 647, vse delovni dni v tednu, med 8. in 15. uro

 • Turistično društvo Kanja, Ljubljanska cesta 12, 1236 Trzin, info@td-trzin.si,
 • tel. 01 564 47 30

 • Planinsko društvo Onger, Ul. Rašiške čete 4, 1236 Trzin, p.p. 12, info@onger.org
 • Knjižico lahko kupite v občinskem informativnem središču:

 • CIH- Center Ivana Hribarja, Ljubljanska 12/f, v Trzinu v delovnem času ali v ali muzejski trgovini Medobčinskega muzeja Kamnik, Muzejska pot 3, 1241 Kamnik v odpiralnem času muzeja.
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________
  KOLOFON vodnika

  Izdal in založil: Medobčinski muzej Kamnik (zanj: mag. Zora Torkar), Avtorji besedil:Janja Železnikar (MMK), Maja Brozovič, Sonja Rozman, Andreja Škvarč, Tadeja Šubic, Davor Krepfl (ZVN OE Kranj), Uredili: Janja Železnikar in Maja Brozovič, Idejna zasnova: Janja Železnikar in Maja Brozovič, Avtorica ilustracij: Andreja Peklar, Oblikovanje: Studio Zenit – Marko Jelovšek, Avtorji fotografij in risb: Maja Brozovič, Sonja Rozman, Tadeja Šubic, Andreja Škvarč (ZVN),Erik Šinigoj, Dejan Grohar (DOPPS), Irena Kodele Krašna (OŠ D. Lokarja Ajdovščina), Tomaž Lauko (NMS), Tamara Korošec (IZA ZRC SAZU), Logotip veverice: Jana Urbas, Lektorica: Alenka Juvan, Tisk: Studio Print d. o. o.
  Izid priročnika je omogočila Občina Trzin.