Trzin v luči srednjeveških zgodovinskih virov

Center Ivana Hribarja Trzin
Kdaj: od 11.05.2023, 00:00 do 30.06.2023, 18:00

Trzin v luči srednjeveških zgodovinskih virov. 750. obletnica prve omembe kraja

Le malo krajev v Sloveniji se lahko pohvali s toliko znanimi srednjeveškimi viri v katerih se pojavljajo. Jernej Kotar, zgodovinar in avtor kataloga, jih je našel kar 25. Čeprav mala obcestna vas, mimo katere je tekla ena najpomembnejših prometnih poti, ki ji povezovala obalo z notranjostjo, so bile kmetije (hube) in imetje posesti v njej, očitno zelo pomembne. Na razstavi in v publikaciji smo obdelali najstarejši listini.

Prva je iz 15. maja 1273 in je najstarejša doslej znana listina z omembo Trzina, ki je latinsko napisan kot Direzin. V njej piše, da Ulrik iz Dürrnholza, deželni glavar na Koroškem, Kranjskem, v Slovenski marki in Furlaniji, potrjuje, da se je Viljem Svibenski v korist ljubljanske komende nemškega viteškega reda odpovedal vsem pravicam do štirih hub (tj. kmetij) v Dobrljevem, šestih v Trzinu in ene v Malem Mengšu, ki jih je imel po svojem očetu Viljemu. Dan izdaje prve srednjeveške listine, 15. maj je postal dan, ko občina Trzin praznuje svoj občinski praznik.

Naslednja najstarejša listina je iz 1. avgusta 1301. V njej je poimensko omenjen prvi Trzinec – Lubej. Živel je na hubi, ki jo je Alhajda, vdova Friderika strežaja iz Kraiga, s privoljenjem zeta Otona Jeterbenškega podarila ljubljanski komendi nemškega viteškega reda. Pridržala si je pravico do dosmrtnega užitka in se zavezala, da bo vsako leto na svečnico darovala funt voska. Oton Jeterbenški ali njegovi dediči so smeli hubo odkupiti za 10 oglejskih mark.

Trzin je v srednjeveških virih različno poimenovan. Leta 1273 kot Direzin, 1301 Trezein, 1306 Tersein, 1329 Terzein, 1337 Tersein in podobno.

________________________________________________________________________________________________________________________

KOLOFON

Občasna razstava Trzin v luči srednjeveških zgodovinskih virov,  11.5. – 31. 5. 2023. Center Ivana Hribarja Trzin. Zanj: mag. Zora Torkar

Avtorja: Jernej Kotar in Janja Železnikar, lektoriranje: Špela Križ; fotografije: Primož Hieng, Bojan Težak, France Stele, Vekoslav Kramarič; risbe: Tamara Korošec; karte: Tamara Korošec, Andrej Komac, Matic Zupan; oblikovanje: Saša Kovačič; tisk kataloga: Medium d.o.o., tisk panojev: TSP, Piskar d. o. o.

Razstava Medobčinskega muzeja Kamnik; Trzin, maj 2023

Projekt je financirala Občina Trzin.