Tone Knaflič (1893-1957). Zgodba poštenega kapitalista.

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: od 04.04.2016, 00:00 do 15.05.2017, 00:00

V nadaljevanju razstavnega projekta o zgodovini kamniške industrije Kam so šle fabrike smo predstavili morda ključno in najbolj prepoznavno osebnost – priljubljenega kamniškega industrialca, lastnika kamniške usnjarne Toneta Knafliča. V Kamniku je v dvajsetih letih 20. stoletja postavil usnjarno, ki se je nato razvila v uspešen industrijski obrat. S svojim načinom vodenja poslov in odnosov med delavci je postal priljubljen zgled uspešnega in obenem socialno čutečega kapitalista – njegovega ugleda niso omajali niti nečedni poskusi povojnih socialističnih oblastnikov, ki so mu usnjarno odvzeli in ga nato tudi prisilno upokojili. Razstava skozi fotografsko gradivo, ohranjene dokumente, pričevanja in redke ohranjene predmete predstavlja njegovo pot od začetkov, preko uspešnega vzpona pa do povojne nacionalizacije in posledično – Knafličeve resignacije.
Ob razstavi je izšla tudi zloženka, daljši tekst o Tonetu KNAFLIČU pa je objavljen v Kamniškem zborniku XXIII/2016.

Avtor razstave je Marko Kumer.