Thonetovo pohištvo

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: Za nedoločen čas
Prikazan je enkraten izum Michaela Thoneta, ki je metodo upogibanja lesa pripeljal od obrtne do industrijske proizvodnje. Njegovi izdelki iz upognjenega lesa so bili modni hit v pohištveni opremi od sredine 19. stoletja do konca 1. svetovne vojne in jih najdemo tako v meščanskih stanovanjih, kavarnah, gostilnah, kmečkih domovih kot tudi na gradovih. Po preteku patenta leta 1869 so tovarne upognjenega pohištva nastajale tudi drugod na slovenskih tleh in po Avstro-Ogrski. Med njimi je najdlje delovala tovarna na Duplici pri Kamniku, in sicer od leta 1907 pa do konca 90. let 20. stoletja. Iz te tradicije je nastala edinstvena zbirka Thonetovega pohištva v Medobčinskem muzeju Kamnik.

Michael Thonet je s svojimi poskusi krivljenja lesa v 30. letih 19. stoletja sprožil pravo revolucijo v tehnološkem, oblikovalskem in konstrukcijskem smislu. Leta 1859 je izumil in izdelal stol št. 14, najuspešnejši prodajni artikel, saj jih je bilo do leta 1930 izdelanih več kot 50 milijonov. Leta 1856 je podjetje Gebrüder Thonet zaščitilo patent za krivljenje masivnega lesa in ta je leta 1869, ko je postal splošno uporaben. Tedaj so povsod po Evropi, tudi na Slovenskem, začele nastajati številne konkurenčne tovarne. Največ jih je bilo na slovenskem Štajerskem. Okoli leta 1900 je v Avstro-Ogrski delovalo 35 tovarn, ki so zaposlovale okoli 25.000 delavcev in so dnevno izdelale okoli 12.000 stolov. Po 1. svetovni vojni je industrija upognjenega pohištva začela nazadovati in številne tovarne so propadle, številne druge pa so se zaprle v času velike gospodarske krize v 30. letih 20. stoletja.

Najbolj prodorna in trdoživa tovarna na Slovenskem, edina, ki je preživela številne preizkušnje, je bila tovarna upognjenega pohištva na Duplici pri Kamniku. Začetki tovarne segajo v leto 1907, ko je objekte in zemljišče kupil Ivan Bahovec. V začetku je izdeloval predvsem parkete, kasneje pa še vrsto Thonetovih stolov, miz, foteljev, gugalnikov. Bahovec je tovarno prodal in novembra 1918 so postali novi lastniki družina Remec s partnerji. V tem času je prišlo do večje mehanizacije proizvodnje. Tovarna je nadaljevala proizvodnjo upognjenega pohištva in od leta 1926 izdelovala tudi furnir ter pohištvo za pisarne, jedilnice, hotele in šole. Med 2. svetovno vojno je bila proizvodnja večkrat ustavljena in le delno obnovljena. Leta 1945 je bila tovarna podržavljena. Ustanovljena je bila Tovarna pohištva Stol na Duplici, ki je delovala do konca 90. let 20. stoletja.