Sledi trzinske preteklosti

Jefačnikova domačija in CIH
Kdaj: Za nedoločen čas
POPLAVA, avgusta 2023, JE UNIČILA RAZSTAVO V Jefačnikovi domačiji v Trzinu. Do preklica je hiša ZAPRTA ZA JAVNOST.
Stalna razstava prikazuje življenjski prostor trzinskega območja od najstarejših poselitev v prazgodovini do ustanovitve samostojne občine Trzin leta 1998. Z izbranimi muzejskimi predmeti, replikami, rekonstrukcijami, predmeti za otip, zvočnimi in filmskimi zapisi obiskovalec spoznava bogastvo preteklosti na enem mestu, pri tem pa lahko aktivno sodeluje. Lahko se igra stare igre, spozna različna žita, pobira mitnino ali pomeri lasuljo plemiča iz 18. stoletja. Prav tako pa si lahko svoje znanje dopolnjuje z odkrivanjem zanimivosti, ki so zapisane na pisanih krogih na razstavi. Ob vhodu lahko svojo orientacijo in znanje preveri z iskanjem naravnih in kulturnih znamenitosti v občini Trzin.

Življenje preteklih tisočletij se nam razkriva skozi skrbno izbrano in predstavljeno materialno in duhovno dediščino: od arheoloških najdb najstarejše poselitve na Ongru v času mlajše kamene dobe (4500 do 3700 pr. n. št.), replike bronastega meča z Jabelj, rekonstrukcije hiše in ognjišča iz 6. do 5. stoletja pr. n. št., do listin s prvo pisno omembo Trzina leta 1273, cerkvene organizacije, bližnjih gradov in z njimi povezanega življenja na podeželju, turških vpadov in predstavitve Trzincev, kot jih je videl znani polihistor Janez V. Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689. 18. stoletje se začenja z včasih ne preveč priljubljenimi reformami cesarice Marije Terezije in njenega sina Jožefa II.

Trzin je v 19. stoletju večkrat odigral pomembno vlogo v slovenski zgodovini, naj omenimo bitko med Avstrijci in Francozi leta 1813, pa razmah rokovnjačev in prihod vlaka leta 1891. Med 1. svetovno vojno je bilo leta 1917 v Trzinu vojaško letališče, od koder so nemška letala poletavala proti soški fronti.

V času med vojnama se je izredno razvijala društvena dejavnost in postavitev Prosvetnega doma. Druga svetovna vojna je prinesla nemško okupacijo in odpor proti njej. Po koncu vojne se je začela doba obnove, kolektivizacije in modernizacije. V vojni za Slovenijo leta 1991 se je v Trzinu odvijala ena od pomembnih bitk med JLA in TO. Trzin je postal samostojna občina leta 1998.

__________________________________

KOLOFON

Stalna razstava Sledi trzinske preteklosti   2014-2015 Medobčinski muzej Kamnik zanj: mag. Zora Torkar

Scenarij razstave: mag. Zora Torkar in Janja Železnikar Avtorici besedil:  mag. Zora Torkar, Janja Železnikar Avtorji besedil na računalniških prezentacijah: mag. Zora Torkar, Janja Železnikar

Strokovni sodelavci: Jernej Kotar, Jožica Valenčak Idejna zasnova razstave: mag. Zora Torkar, Janja Železnikar Lektoriranje: Alenka Juvan Avtorji fotografij: France Stele, Primož Hieng, Tomaž Lauko, Zinka Kosmač, Miro Štebe, Emil Pevec, Jernej Figelj, Željko Šalamun, Irena Kodela Krašna, Janja Železnikar, Bojan težak, Marko Gregorič, orto foto: Geodetska uprava RS Načrti in risbe: Tamara Korošec, Andrej Podjed Avtorica arheoloških zemljevidov: Janja Železnikar Restavriranje gradiva: Jože Lorber (Posavski muzej Brežice) Izdelava replik: Mišo Pflaum (NMS), Katarina Spruk (keramika), Andreja Stržinar (oblačila) Razstavno gradivo so posodili: Medobčinski muzej Kamnik, Tehnični muzej Slovenije Oblikovanje: dr. Sonja Ifko 

Postavitev razstave je omogočila Občina Trzin.