Skrivnostne poti negovskih čelad

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: od 16.11.2022, 18:00 do 12.02.2024, 18:00

Halštatski knezi med Kamnikom in Novim mestom

Pri nastajanju skupnega projekta, ki smo ga naslovili Skrivnostne poti negovskih čelad – Halštatski knezi med Kamnikom in Novim mestom, smo poleg kataloga in razstave, izdelali tudi video. Skupaj smo stopili kustosi arheologi treh muzejev: Medobčinskega muzeja Kamnik (Janja Železnikar), Narodnega muzeja Slovenije (Matic Zupan in dr. Boštjan Laharnar) ter Dolenjskega muzeja Novo mesto (dr. Borut Križ in Petra Stipančić).

V svojih zbirkah smo našli tri izjemne predmete iz železne dobe, tri bronaste čelade, ki so nam ponudile izjemne zgodbe. Kot detektivi smo se lotili raziskav njihove ne tako davne preteklosti. Prva, najdena je bila leta 1928 na Vrhpolju pri Kamniku se nahaja v Muzeju 25. maj, ki deluje v sklopu Muzeja Jugoslavije. Njena prva kopija je v Narodnem muzeju Slovenije, od leta 2020 pa ima tudi kamniški muzej svojo kopijo.

Druga čelada je s  Kope nad Kompoljami. Dolga leta je burila duhove in vznemirjala raziskovalce, ki so se spraševali, zakaj ima na krajcih dve luknji. Izkazalo se je, da je bila po izkopu iz skeletnega groba leta 1819 in pred prihodom v Kranjski deželni muzej v drugi polovici 19. st., pribita  na doprsni leseni kip Cerarjevega vodnjaka v Lukovici. Leta 2019, natanko 200 let po odkritju čelade, so bile na pobočju Kope odkrite najdbe in ostanki enega ali več grobov iz starejše železne dobe. Vse kaže, da je bil prav tukaj pokopan tudi bojevnik z negovsko čelado.

Tretja čelada je bila odkrita leta 1968 v Kandiji, v Novem mestu. Obredno poškodovano so jo položili v grob, skupaj s sopotnico in številnimi bogatimi predmeti: orožjem, nakitom, lončenimi posodami, bogatemu predstavniki železnodobne elite. Kako je v neki poletni noči prišla v roke tatovom in izginila iz Slovenije, kako so jo, skupaj z večino ukradenega arheološkega gradiva našli skrito v Raveni, pa razkrivamo na razstavi in v katalogu.

Tri izjemne čelade, tri zanimive zgodbe kažejo na to, da smo arheologi tudi raziskovalci sedanjosti, saj ugotavljamo, kaj se s predmeti dogaja potem, ko so bili enkrat že izkopani, najdeni, deponirani, obdelani … Skozi čelade spoznamo obdobje, v katerega sodijo in je po njih dobilo ime: negovska stopnja, tj. čas 5.-4. stoletja pr. n. št. Spoznamo Dolenjsko in njeno moč ter vpliv globo v centralne predele današnje Slovenije. Kje so ti vplivi v železni dobi najbolj vidni, v čem se odražajo, kako ji prepoznamo. Kdo so bili nosilci negovskih čelad in kdo njihove spremljevalke, ki so pokopane z izjemnimi nakitnimi predmeti in lončenino?

Vse to in še več, vam razkriva naša občasna razstava.

Spremljajočo ponudbo in pedagoški program najdete na: https://www.muzej-kamnik-on.net/izobrazevanja/posebna-ponudba-izobrazevanj/

___________________________________________________________________________________________________________________________________

KOLOFON

Občasna razstava Skrivnostne poti negovskih čelad. 16. 11. 2022 – 31. 1. 2024. Medobčinski muzej Kamnik – Grad Zaprice. Zanj: mag. Zora Torkar

Avtorji besedil kataloga in razstave: Janja Železnikar, Matic Zupan, Borut Križ, Petra Stipančić, Boštjan Laharnar; Uredila: Janja Železnikar; Lektoriranje: Špela Križ; Fotografije: arhivi Medobčinskega muzeja Kamnik (MMK), Narodnega muzeja Slovenije (NMS), Dolenjskega muzeja Novo mesto (DMNM), Knjižnica Domžale, Muzej Jugoslavije; Borut Križ, Tomaž Lauko, Matic Zupan, Janja Železnikar, Tone Knez, Srečo Habič, kvestura Ravena (Italija); Konserviranje in restavriranje razstavljenega gradiva: Matjaž Bizjak, Gorazd Lemajič, Anita Virag, Miran Pflaum (vsi NMS), Miha Jakobčič, Simon Bobnar (oba DMNM), Robert Koračin (Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE NM), restavratorsko-konservatorske delavnice Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (Nemčija); Karte: Matic Zupan (NMS), Mateja Belak (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU); Risarske rekonstrukcije: Andreja Peklar, Tamara Korošec; Arheološke risbe: Ida Murgelj, Tanja Krasovsky; Oblikovanje kataloga: Barbara Bogataj Kokalj; Oblikovanje razstave: Polona Zupančič, Mi ka do.; Tisk kataloga: Medium d.o.o., Tisk panojev: Tiskarna Element, Kamnik; Izdal in založil: Medobčinski muzej Kamnik, zanj mag. Zora Torkar; Kamnik, 2022

Projekt sta financirala: Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik.