Satya Pene: Beleženje

Galerija Pogled
Kdaj: od 28.09.2022, 18:00 do 30.10.2022, 18:00

Satya Pene (1995, Ljubljana) je leta 2020 zaključila študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Njeno področje je keramika, ki pa jo je dokončno prevzela na študijski izmenjavi v Lintzu (Kunstuniversität Linz, Avstrija), kjer se je srečala tudi s porcelanom (prof. mag. Ingrid Smolle). Raziskuje predvsem odnose prostora in razmerij, ki se dogajajo v njem, ter analizira relacije v naravi, okolju in družbi. Čeprav se prvenstveno ukvarja s keramiko, skuša vselej znova presegati meje klasične skulpture. Trenutno je na podiplomskem študiju na ALUO v Ljubljani, kjer nadaljuje svoje raziskovanje na področju keramike.

Kot je zapisala kustosinja razstave, Saša Bučan: »…Satya Pene je v svojem umetniškem delovanju vpeta v keramiko, katero raziskuje, tako material sam kot seveda možnosti, ki jih material sam po sebi ponuja, oziroma način, kako prevesti svoje ideje skozi keramiko v otipljivo podobo. Satya se keramiki predaja že vrsto let in v tem času jo je od samega začetka spremljalo vprašanje oziroma predvsem raziskovanje povezave predmeta z okolico, z vpetjem in življenjem v določenem prostoru. Prav postavitev v prostor v umetničinem delu vse bolj oživlja in osmišlja določen keramični predmet.

V zadnjem projektu, ki se je začel oblikovati že v preteklem letu, je Satya za uresničitev svojih idej stopila v najosnovnejšo formo, s katero se je v keramiki vse začelo – v značilno keramično »kačico«. Sveže keramične kačice se množijo, vijejo, prepletajo po tleh galerijskega prostora, včasih »zlezejo« in svoj ritem nadaljujejo celo na stenah. Projekt je v nenehnem nastajanju in mi smo avtoričini pomočniki, pa tudi tisti, ki se sprašujemo, ali sploh lahko stopimo v delo. Ga bomo uničili? A prav to avtorica od nas pričakuje – da se zlijemo z materialom, da interveniramo vanj s svojim lastnim zapisom in skupaj s Časom ustvarimo novo, staro, začetek pa ostaja kot zapis trenutka, spočetja na cianotipijah na galerijskih stenah.«

____________________________

KOLOFON

Občasna razstava Satya Pene: Beleženje, 28. 9. – 30. 10. 2022. Medobčinski muzej Kamnik – Galerija Pogled. Zanj: mag. Zora Torkar
Kustosinja razstave: Saša Bučan Oblikovanje: Vladimir Ristić Lektoriranje: Ana Gruden Tisk: Dataprint Kamnik Projekt sta financirala: Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik