Sadnikarjeva zbirka v Kamniku - 130 let

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: od 27.09.2023, 19:00 do 12.03.2024, 00:00

V letu 2023 se spominjamo 160-letnice rojstva Josipa Nikolaja Sadnikarja in 130-letnice Sadnikarjeve zbirke v Kamniku, prve zasebne muzejske zbirke na Slovenskem, ki je bila dostopna  javnosti.

Ustanovil jo je Josip Nikolaj Sadnikar (1863-1952), ki  je kot mlad veterinar leta 1889  prišel v Kamnik, kjer je deloval vse do upokojitve 1926. Leta 1904 se je poročil s Kamničanko Štefko, roj. Novak, in v zakonu sta se jima rodila sinova Demeter in Niko.                             

Sadnikar je bil poleg strokovnega veterinarskega dela in izjemne zbirateljske strasti, zelo aktiven tudi v kamniškem društvenem življenju. Leta 1927 je postal član zbirateljskega društva Kolektor v Kranju. Bil je tudi strasten ljubitelj umetnosti in fotografije ter mecen mladim slovenskim umetnikom, zlasti Maksimu Gaspariju. Prijateljeval pa je s številnimi kamniškimi in slovenskimi umetniki svojega časa. Za fotografijo je navdušil Franca Aparnika, kasneje poklicnega kamniškega fotografa. Leta 1937 mu je mesto Kamnik podelilo naslov častnega meščana. Josip N. Sadnikar je umrl 1952 v Kamniku.

Josip N. Sadnikar je že v dijaških letih zbiral starinske predmete, k temu ga je gotovo vzpodbudilo delovno okolje njegovega očeta, ki je bil pasarski mojster. Kasneje je predmete za zbirko pridobival na različne načine: kot dar ali v poplačilo za veterinarske storitve, zamenjeval jih je pri znancih in prijateljih zbirateljih, jih kupoval pri kmetih, v cerkvah, samostanih in gradovih ter na sejmih starin. Kot zbiratelja ga je zanimalo prav vse, kar je bilo pomembno za preteklost in v čemer se je  kazala ustvarjalnost naših prednikov. V skoraj 60-letni zbirateljski dejavnosti je zbral več kot 4000 predmetov. Zbirko je razstavljal v svoji hiši na Šutni v Kamniku, kjer je z družino tudi bival.

Pobudo za odprtje zbirke javnosti je Sadnikarju dal kamniški okrajni glavar dr. Georg Friedrich leta 1893, ko je želel pomembnim obiskovalcem Kamnika pokazati tudi zgodovinske znamenitosti. Zbirko je skozi desetletja obiskalo veliko obiskovalcev, ki so svoje vtise zapisovali v t. i. zlato knjigo vse od leta 1893 pa do 50. let 20. stoletja. Med njimi prepoznavamo znane kronane glave, avstrijske, jugoslovanske, slovenske in tudi kamniške politike, gospodarstvenike, umetnike, lastnike gradov. Leta 1950 je Zavod za zaščito kulturnih spomenikov izdal odločbo o zaščiti Sadnikarjeve muzejske zbirke. Po Sadnikarjevi smrti leta 1952 je med dediči in zavodom prišlo do dogovora, da muzejska zbirka kot zasebna lastnina ostane v dosedanjih prostorih in še naprej dostopna javnosti.

Leta 1964 je občina Kamnik za novonastali kamniški muzej odkupila le del zbirke, to je 1468 predmetov. Odkupljeni so bili predmeti, ki so bili po svojem nastanku, uporabi ali nahajališču vezani na širše kamniško območje, obenem pa so bili kvalitetni, zanimivi, pripovedni in pomembni za lokalno in slovensko zgodovino. V okviru muzeja je nastala t. i. Sadnikarjeva zbirka, ki vsebuje nekaj najlepših in najdragocenejših muzejskih predmetov; npr. Dalmatinova Biblija, Pentatevh, Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske, renesančni kipi (stražarji Božjega groba), antični prstan, kositrne cehovske vrče, hišne oltarčke in podobno. Veliko predmetov iz te zbirke je na stalnih in občasnih razstavah.

Po odkupu dela zbirke za kamniški muzej je preostali del Sadnikarjeve zbirke ostal v družinski lasti in še vedno dostopen javnosti. Obiskovalce je na ogled z veseljem popeljala Štefka Sadnikar, kasneje je za zbirko skrbela Gabrijela Žegarac, roj. Rechbach. Zbirko sta podedovala sinova Demeter in Niko Sadnikar. Niko Sadnikar je obiskovalce navduševal z nadvse živimi zgodbami o predmetih, pa tudi o Kamniku in Kamničanih, ki mu jih je zaupal oče.

Zdaj sta solastnika zbirke Demetrov sin Demeter ml. in Nikov sin Josip Marko Sadnikar. Ob skrbnem odnosu družine Sadnikar, članov obeh družin, se zbirka ohranja in ostaja v družini, kot je želel njen ustanovitelj Josip N. Sadnikar. Še vedno si lahko obiskovalci Sadnikarjevo zbirko ogledajo po predhodnem dogovoru na elektronskem naslovu josip.sadnikar@geoko.si  (do 10 obiskovalcev).

______________________________________________________

KOLOFON

Občasna razstava Sadnikarjeva zbirka v Kamniku – 130 let, 27. 9. 2023 – 12. 3. 2024. Medobčinski muzej Kamnik – grad Zaprice (mag. Zora Torkar)

Avtorica razstave: mag. Zora Torkar Pregled teksta: Josip Marko Sadnikar Fotografije: Josip N. Sadnikar, Franc Aparnik, Marijan Zadnikar, Tomaž Lauko, Zora Torkar, iz fototeke MMK Fotografsko gradivo posodila družina Sadnikar. Lektoriranje: Ana Gruden Oblikovanje: Vladimir Ristić Tisk panojev: Tiskarna Element

Projekt sta financirala Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik.