Pokrajina & identiteta

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: od 15.06.2022, 19:00 do 09.02.2023, 18:00

V Rojstni hiši Rudolfa Maistra bomo spet gostili čezmejne Slovence iz avstrijske Koroške. Na ogled bo njihova razstava z naslovom Pokrajina & identiteta: zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina. Avtorici postavitve sta mag. Martina Piko Rustia, vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, in strokovna sodelavka mag. Uši Sereinig.

Potujoča dvojezična razstava Pokrajina & identiteta je bila del dogajanja ob 100-letnici koroškega plebiscita na avstrijskem Koroškem: »CarinthiJA 2020. Celotni projekt, ki je poleg razstave obsegal posvete, delavnice in pohode ter raziskovanje na terenu, si je zamislil in ga izvedel Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca.

Postavitev Pokrajina & identiteta pa je rezultat pred več kot desetimi leti začetega zbiranja slovenskih hišnih in ledinskih imen na Koroškem, katerega pobudniki so bila slovenska krajevna kulturna društva in interesne skupnosti (npr. Interesna skupnost selskih kmetov) v sodelovanju s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik in osrednjima slovenskima kulturnima organizacijama (SPZ in KKZ). Projekt je kot primer dobre prakse in skrbi za medgeneracijski prenos nesnovne kulturne dediščine nagradila tudi avstrijska Unescova komisija ter leta 2010 sprejela element »Slovenska ledinska in hišna imena« v državni seznam nesnovne kulturne dediščine (www.unesco.at)

Razstava, ki je bila do sedaj na ogled v Kulturnem domu v Pliberku in na Slovenski gimnaziji v Celovcu, nam bo na panojih s povednimi besedili, fotografijami in z zemljevidi spregovorila o ledinskih imenih kot zrcalu pokrajine, njihovem nastanku, o nastanku gorskih in vodnih imen, značilnostih, motivaciji, sestavi … in še marsikaj bo lahko izvedel radovedni obiskovalec te potujoče razstave v Maistrovi rojstni hiši v Kamniku.

_______________________________

KOLOFON

Občasna gostujoča razstava Pokrajina&identiteta: zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina. 15. 6. 2022 – 9. 2. 2023. Rojstna hiša Rudolfa Maistra. Zanj: mag. Zora Torkar
Avtorici razstave: mag. Martina Piko Rustia in mag. Uši Sereinig, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca. Koordinatorica: Alenka Juvan

Gostovanje razstave je financirala: Občina Kamnik.