Maksimilijan Skalar – človek mnogih talentov in vrlin

Muzej in uprava MMK grad Zaprice
Kdaj: od 31.05.2018, 00:00 do 25.09.2018, 00:00
V letošnjem letu obeležujemo stodeseto obletnico rojstva violinista, pedagoga in goslarja Maksimilijana Skalarja (1908-1997), ki je deloval v mnogih slovenskih krajih. V šestdesetih letih 20. stoletja tudi v Ptuju, kjer je med svojim sedemletnim službovanjem zapustil vidno sled v glasbeni zgodovini tega mesta. Od tam se je preselil v Kamnik, kjer je ustvarjal do konca življenja. In prav Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je v sodelovanju z družino Skalar pripravil to razstavo.

Po Maksimilijanovi smrti je družina Skalar ptujskemu muzeju darovala znatno število predmetov iz njegove zapuščine. V zbirki glasbil v pritličju ptujskega gradu je obiskovalcem predstavljena njegova goslarska delavnica, nekakšna potujoča izba, prilagojena številnim selitvam, ki je delna rekonstrukcija delovne sobe v Kamniku, kjer je delal zadnja tri desetletja svojega življenja. V vitrini pa so na ogled lok in dve violini mojstra Skalarja iz ptujskega obdobja, nastali leta 1968 in 1969, in violončelo, ki ga je leta 1971 izdelal v Štanjelu na Krasu.

Maksimilijana Skalarja lahko označimo kot človeka mnogih talentov, saj je uspešno združeval poklice violinista, glasbenega pedagoga in goslarja z vlogo ljubečega družinskega člana. Na različnih fotografijah iz družinskega albuma ga lahko vidimo kot človeka, ki je, ne le najbližjim, ampak tudi sokrajanom, sodelavcem in svojim učencem, namenil mnogo prijaznih nasmehov. Lahko ga opredelimo kot Evropejca oziroma svetovljana, saj se je kot prebivalec več držav in njihovih mest ves čas svojega življenja srečeval z multikulturnostjo. Zaradi neumornega in zagnanega pedagoškega dela in posebnih didaktičnih pristopov pri poučevanju mladih v številnih slovenskih in drugih glasbenih šolah, pa tudi zaradi samega odnosa do soljudi, ga lahko označimo kot človeka mnogih vrlin, med katere zagotovo spadajo poštenost, načelnost, skromnost, marljivost in še bi lahko naštevali.

Maksimilijan Skalar je bil v svojem delovanju inovativen, vztrajen in potrpežljiv, zato trditev, da je bil oziroma je vzornik mnogih slovenskih violinistov, pedagogov in mlajšega rodu goslarjev, vsekakor ni pretirana. Marsikaj pohvalnega lahko izrečemo tudi o njegovem goslarskem opusu, ki obsega več kot 240 godal, na katera še danes igra veliko glasbenikov. Maksimilijan Skalar je bil oče štirih glasbeno zelo nadarjenih hčera, in dedek in pradedek mnogih (pra)vnukov in (pra)vnukinj, ki stoletje kasneje zagnano stopajo po njegovih stopinjah v svetu glasbe.