Majniška deklaracija 1917 in deklaracijsko gibanje

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: od 22.11.2017, 00:00 do 16.03.2018, 00:00

Pred sto leti, 30. maja 1917, je dr. Anton Korošec, poslanec Vseslovenske ljudske stranke v državnem zboru ter predsednik Jugoslovanskega kluba v dunajskem državnem zboru prebral Majniško deklaracijo. V njej so se južnoslovanski narodi A-O monarhije, tudi Slovenci, izrekli za združitev v samostojno državo pod habsburškim žezlom.
Majniška deklaracija je eden izmed najpomembnejših narodnopolitičnih programov v zgodovini Slovencev v 20. stoletju. Dogodek je proti koncu velike vojne prerasel v vsenarodno manifestacijo oz. deklaracijsko gibanje.
V deklaracijskem gibanju, pri dajanju izjav in podpisovanju le-teh v podporo deklaraciji, so bile najbolj dejavne ženske, ki so v eni zapisale takole: »… si iz dna srca želimo slovenske žene miru. Resnični mir prinese našemu narodu le zedinjena Jugoslavija, kakor jo naši poslanci v svoji deklaraciji zahtevajo.« V nedeljo, 24. marca 1918, je Franja Tavčar, žena ljubljanskega župana, v imenu slovenskih žena dr. Korošcu izročila v sedem knjig vezane pole z 200.000 podpisi za Majniško deklaracijo v polni dvorani ljubljanskega hotela Union.
In, kar je še posebej zanimivo za nas Kamničane; kamniški sodni okraj se je na deklaracijo zelo hitro, že leta 1917, in dobro odzval. Zastopani so bili vsi stanovi.
Po pregledu deklaracijskih izjav, ki jih hranijo v mariborskem arhivu, so na Kamniškem zbrali 3.023 podpisov in kar 47 občinskih odborov oziroma županstev se je izreklo za deklaracijo. Temu je treba prišteti še več kot 1.000 podpisov žena in deklet, ki jih hranijo v Arhivu Republike Slovenije.
Izjave so podali tudi: Kamniška duhovščina, 5. decembra 1917; Mestno županstvo in odbor Meščanske korporacije kamniške; župani kamniškega okraja, novembra 1917; ženstvo iz Kamnika, Nevelj, Mekinj, Radomelj, Šmarce – 1467 podpisov; ženske in dekleta iz Most in Žej pri Kamniku – 137 podpisov; ženske in dekleta iz krajev Moste, Selo, Novi Vodmat – 830 podpisov; možje in fantje iz Vodic, 24. marca 1918 – 385 podpisov.

________________________________________________
KOLOFON

Občasna razstava Majniška deklaracija 1917 in deklaracijsko gibanje. 22.11.2017-1.3.2018 Medobčinski muzej Kamnik – Rojstna hiša Rudolfa Maistra Zanj: mag. Zora Torkar
Avtorica razstave: dr. Vlasta Stavbar (Univerzitetna knjižnica Maribor) Koordinatorica: Alenka Juvan Gradivo so posodili: Univerzitetna knjižnica Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Galerija Miha Maleš, Muzej novejše zgodovine Slovenije Lektorica: Alenka Juvan Oblikovanje: Vladimir Ristić Tisk: Dataprint Razstavo sta financirala: Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik