Maister in rodni Kamnik

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Kdaj: od 26.03.2024, 18:00 do 26.03.2025, 18:00

Maister je imel poseben odnos s svojim rodnim mestom, čeprav je tu preživel nekaj najzgodnejših otroških let. Na ljubljanski višji gimnaziji se je spoprijateljil s Kamničani, ki so tedaj obiskovali šolo, kot sta bila na primer brata Josip in Alojzij Benkovič, pa Anton Koželj. Pa tudi kasneje je prijateljeval in sodeloval s številnimi Kamničani. Maister je obiskal Kamnik samo dvakrat, 1908 in 1922. V tretje, ga je po praznovanju 60-letnice leta 1934, prehitela smrt.

Mesto Kamnik je ves čas ponosno na pomembnega rojaka. Ob Maistrovi 50-letnici leta 1924 mu je med prvimi podelilo častno meščanstvo in istočasno poimenovalo eno najstarejših kamniških ulic po njem. Ob 60-letnici leta 1934 mu je župan z občinskimi odborniki izročil listino z lepimi voščili, za kar se je Maister osebno zahvalil in želel obiskati njemu ljubi Kamnik, vendar ga je 26. julija 1934 prehitela smrt. Leta 1938 je bila odkrita spominska plošča na njegovi rojstni hiši.

25.oktobra 1970 pa je bil v Kamniku odkrit prvi javni celopostavni spomenik Rudolfu Maistru na Slovenskem, delo akademskega kiparja Antona Sigulina. Ob tej priložnosti je bilo v Kamniku veliko slavje, tudi z okoli 600-članskim zastopstvom Maistrovih borcev. Tudi kamniško gimnazijo so tedaj poimenovali po generalu in pesniku Rudolfu Maistru.

Konec leta 1995 je Občina Kamnik razglasila Maistrov rojstni dan za kamniški občinski praznik. Leta 1999 je bil odprt Maistrov most, ki povezuje kamniško obvoznico sulica v Kamniku središčem mesta, 2003 je bila ustanovljena podružnica Društva general Maister. Vse od leta 2002 dalje, pa se je obnavljala rojstna hiša Rudolfa Maistra. Leta 2004 je bila statično obnovljena in obnovljena zunanjost, nato pa se je začelo razmišljati o ureditve spominske sobe. Z obnovitvenimi deli se je začelo konec leta 2012, slovesno pa je bil prvi del s stalno razstavo o življenju in delu Rudolfa Maistra odprt na dan Rudolfa Maistra, 23. novembra 2013. Leta 2017 je Občina Kamnik odkupila še preostali del pritličja, kjer so se obnovile glavna veža, razstavišče za občasne razstave in pedagoška soba. Celotno pritličje je bilo odprto kot muzejska enota Rojstna hiša Rudolfa Maistra ob prireditvah ob občinskem prazniku, to je 28. marca 2018. V več kot desetih letih delovanja je Rojstva hiša Rudolfa Maistra pridobila prepoznavnost v lokalnem, državnem in mednarodnem merilu, kot ustanova, ki vseskozi skrbi za Maistrovo dediščino in dediščino njegovih sodobnikov in borcev, predstavljanju njegove raznolike ustvarjalnosti.

_____________________________________________

KOLOFON

Občasna razstava Maister in rodni Kamnik, 26. 3. 2024 – 26. 3. 2025. Medobčinski muzej Kamnik – Rojstna hiša Rudolfa Maistra (zanj mag. Zora Torkar)

Avtorici razstave: mag. Zora Torkar – Maister in rodni Kamnik; Alenka Juvan – Rudolfovi kamniški sosedje in slavni prijatelji Fotografije: Franc Aparnik, Peter Naglič, Bojan Težak, Primož Hieng, Klemen Brumec, Zora Torkar, dokumentacija ZVKDS, OE Kranj, in MMK, Zikova hemeroteka Gradivo so posodili: Matjaž Šporar, Borut Maister, ZVKDS, OE Kranj, iz zbirk Medobčinskega muzeja Kamnik, Univerzitetna knjižnica Maribor Lektoriranje: Ana Gruden Oblikovanje: Petra Derganc Tisk panojev: Tiskarna Epigram

Projekt sta financirala Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik.