Komenda na starih razglednicah

Komenda, šolska pot
Kdaj: od 21.09.2022, 11:00 do 21.09.2023, 00:00

Prve razglednice so nastale v 60. letih 19. stoletja in to predvsem zaradi razvoja poštnih storitev, razvoja fotografije in tiskarskih tehnik, razvoja turizma in razvoja trgovine. Na nadaljnji razvoj razglednic je zelo vplival tehnični napredek fotografije in tiska. Šele cenejši knjigotisk je konec 19. stoletja omogočil visoke naklade in hitro širjenje razglednice. V začetku 20. let 20. stoletja je začel prevladovati ofsetni tisk, ki ga za tiskanje razglednic uporabljajo še danes.

Svojo razglednico je imel skoraj vsak kraj na Slovenskem. Mesta so imela vsekakor večjo izbiro razglednic s panoramami ali podobami posameznih javnih pridobitev, društev in prireditev. Številni trgovci, obrtniki in gostilničarji so izdajali svoje razglednice za reklamne namene in tudi za reklamo kraja, lahko pa so jih izdajali tudi poklicni domači in tuji založniki, če so bile zanimive za širše množice (na primer zdraviliški in turistični kraji, romarske cerkve, večja mesta ipd.).

Manjši kraji in vasi pa niso bili tako zanimivi za poklicne založnike. Vendar je do druge svetovne vojne že vsak slovenski kraj imel svojo razglednico, če je le imel gostilno, trgovino, šolo,  cerkev, grad ali železniško postajo, gasilski ali društveni dom. Založniki razglednic so bili po navadi kar domači trgovci in gostilničarji.

Razglednice nam nudijo številne podatke. Seznanjajo nas z arhitekturno podobo naselij in posameznih stavb. Našo pozornost pritegnejo pročelja stavb, izveski in napisi, pogosto je pod eno streho združenih več dejavnosti (trgovina, gostilna, pošta ipd.). Pred stavbami so navadno fotografirani ljudje in živina z vprego, kasneje kolesa, avtomobili, s tem dobimo podatke o noši in načinu prevoza. S pomočjo razglednic lahko sledimo tudi spremembi imen in razvoju kraja. Tudi hrbtne strani razglednic nam povedo marsikaj, od poštnih žigov in znamk, založnikov, fotografov, zanimivih zasebnih zapisov.

V Komendi je bil največji založnik razglednic trgovec, gostilničar in politik Andrej Mejač (1866-1941). Kot je zapisano v Kamniško – komendskem biografskem leksikonu je bil Andrej Mejač dejaven tudi v javnem in društvenem življenju Komende. Zbiral in popisoval je ljudske običaje, krajevno in družinsko zgodovino. Bil je dolgoletni župan Komende, član številnih odborov in trgovske zbornice. Na svoji zemlji je dal postaviti prvi gasilski dom v Komendi in bil prvi načelnik komendskega gasilskega društva,  ustanovljenega 1894.  Leta 1901 je bil izvoljen za deželnega poslanca za okraj Komenda – Brdo v deželni zbor dežele Kranjske.

Na razstavi so razglednice Komende iz zbirk Medobčinskega muzeja Kamnik in Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, od konca 19. stoletja do 70. let 20. stoletja. Najstarejši razglednici Komende sta s konca 19. stoletja. Prikazujeta pa Mejačevino in v ozadju stare zgodovinske stavbe okoli cerkve svetega Petra: Glavarjevo bolnico in beneficiatsko hišo, župnišče in ljudsko šolo. Tudi drugi motivi na razglednicah so podobni. Prikazujejo panoramo Komende, pa gospodarske dejavnosti, kot so gostilne in trgovine, ljudsko šolo, Šmidovo graščino z gospodarskim poslopjem, novozgrajeni Prosvetni dom iz leta 1938 ipd..

Z razstavo smo želeli obuditi spomin na preteklost kraja in ohranjanju kulturne dediščine. Kjer so včasih, še tako majhni predmeti, kot so razglednice, odraz nekega časa, kraja in odnosov med ljudmi.

______________________

KOLOFON

Občasna razstava Komenda na starih razglednicah. 21. 9. 2022 – 21. 9. 2023. Zunanje razstavišče ob šolski poti v Komendi. Razstava Medobčinskega muzeja Kamnik. Zanj: mag. Zora Torkar

Avtorica razstave: mag. Zora Torkar, Medobčinski muzej Kamnik Sodelavec: Andrej Kotnik,  Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Gradivo hranita: Medobčinski muzej Kamnik in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Oblikovanje: Vladimir Ristić    Razstavo je financirala Občina Komenda.