Kamniški in s Kamnikom povezani umetniki

Galerija Miha Maleš
Kdaj: Za nedoločen čas
V drugem nadstropju galerije je urejena stalna razstava, ki predstavlja likovno ustvarjalnost kamniških in s Kamnikom povezanih umetnikov 19. in 20. stoletja na področju kiparstva, slikarstva, grafike ipd.

Razstavljeni so umetniki: Jakob Savinšek (1922–1961), Ivan Vavpotič (1877–1943), Dušan Lipovec (1952–2005), Dušan Sterle (1948), Alojz Berlec (1949), Tomaž Perko (1947), Polde Mihelič (1923–2007), Aladin Lanc (1917–1990), Leon Homar (1914–1986), Stane Cuderman (1895–1946), Maks Koželj (1883–1956), Anton Koželj (1874–1954), Ferdo Mayer (1927–1994), Karel Zelenko (1925), Sonja Rauter Zelenko (1918–2010) in Tone Žnidaršič (1923-2007).

____________________________________________ KOLOFON Stalna razstava Kamniški in s Kamnikom povezani umetniki 2009 Medobčinski muzej Kamnik - Galerija Miha Maleš Zanj: mag. Zora Torkar Avtorica razstave in izbor del: Saša Bučan Gradivo: Galerija Miha Maleš Fotografija: Tomaž Lauko Oblikovanje: Vladimir Ristić Lektoriranje: Alenka Juvan Projekt sta financirala: Ministrstvo za kulturo in Občina Kamnik